بازهم تغییرات مدیریتی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز/ دو انتصاب جدید دکتر صومی در دانشگاه

دکتر صومی بازهم دست به تغییرات مدیریتی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز زد و طی حکمی معاون جدید درمان و رئیس بازرسی این دانشگاه را منصوب کرد تا شمار انتصابات رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در این مجموعه به عدد ۳۰ برسد. به گزارش اعتدال پرس، طی مراسمی دکتر علی تقی زادیه بعنوان معاون درمان […]

دکتر صومی بازهم دست به تغییرات مدیریتی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز زد و طی حکمی معاون جدید درمان و رئیس بازرسی این دانشگاه را منصوب کرد تا شمار انتصابات رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در این مجموعه به عدد ۳۰ برسد.

به گزارش اعتدال پرس، طی مراسمی دکتر علی تقی زادیه بعنوان معاون درمان و دکتر باب اله قاسمی بعنوان رئیس اداره بازرسی و پاسخگوئی به شکایات و ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی تبریز معرفی و از خدمات دکتر قاسمی و نصرتی مسئولین سابق این واحدها قدردانی شد.pic.php

دکتر علی تقی زادیه دانشیار دانشکده پزشکی به عنوان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در ابلاغ صادره از جانب دکتر صومی خطاب به دکتر تقی زادیه آمده است:

با عنایت به تجربه کاری مفید در مدیریت طب اورژانس و تعهد کاری که در جنابعالی سراغ دارم بموجب این ابلاغ به عنوان معاون درمان دانشگاه منصوب می شوید.

انتظار دارم با رعایت جهات شرعی ، قانونی و مد نظر قرار دادن سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه پنجم توسعه، برنامه سلامت دولت یازدهم و برنامه تحول نظام سلامت و استفاده از توان تخصصی و کارشناسی اعضای هیات علمی و کارکنان محترم و با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف و ارتقای برنامه های دانشگاه مجموعه توان خود را بکار گرفته و موجبات رضایت حق و مردم عزیز را فراهم سازید .

 دکتر باب اله قاسمی به عنوان مشاور دانشگاه و رئیس اداره ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگوئی به شکایات دانشگاه منصوب شد.

80667337-4017311

در حکم صادره دیگرازسوی دکتر صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز خطاب به دکترقاسمی آمده است:

با عنایت به تجربه کاری ارزشمند در حوزه های بیمه و معاونت درمان و صداقت و انگیزه قوی خدمت که در جنابعالی سراغ دارم به موجب این ابلاغ به عنوان مشاور رئیس دانشگاه و رئیس اداره ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگوئی به شکایات دانشگاه منصوب میشوید.

امیدوارم با بررسی دقیق وظایف سازمانی خود در حیطه های ارزیابی عملکرد مجموعه، بازرسی های هدفدار از حوزه های مربوطه و ایجاد ساختاری پاسخگو به شکایات مشتریان داخلی و خارجی جایگاه اداره مذکور را در کلان مدیریت دانشگاه ارتقاء بخشید .

انتهای خبر