یادداشت/ دلواپسی‌های؛روابط عمومی نوین

روابط عمومی هم هنر است هم علم. به طوری که امروزه وظایف اصلی روابط عمومی ها را به سه دسته اصلی اطلاع رسانی، تبلیغ و ترغیب و مشارکت جویی طبقه بندی می کنند. اعتدال پرس/ در واقعه می توان گفت، روابط عمومی اتاق فکر سازمان است. بدینسان، این روابط عمومی است که منشور اخلاقی سازمان را […]

روابط عمومی هم هنر است هم علم. به طوری که امروزه وظایف اصلی روابط عمومی ها را به سه دسته اصلی اطلاع رسانی، تبلیغ و ترغیب و مشارکت جویی طبقه بندی می کنند.

اعتدال پرس/ در واقعه می توان گفت، روابط عمومی اتاق فکر سازمان است. بدینسان، این روابط عمومی است که منشور اخلاقی سازمان را تدوین می کند و فرهنگ سازمانی را در داخل سازمان نهادینه می سازد.

از این رو، در حال حاضر مهمترین مسئله ای که درباره روابط عمومی ها عنوان می‌شود، رعایت اصول اخلاق حرفه ای و تاکید بر منشور اخلاقی روابط عمومی است. به بیان دیگر، تأمین حق دسترسی آزادانه به اطلاعات، کمک به جریان گردش آزاد اطلاعات، شفاف سازی و علنی سازی جریان امور به نفع مخاطبان و نه پنهان کاری، تحریف و جعل واقعیت از جمله مهمترین کارکرد و رسالت روابط عمومی ها در جهان امروز بیان شده است.

بنابر این، به عقیده فعالان و کارشناسان این حرفه، از آنجا که ماهیت انسان بدون ارتباط میسر نیست و تعالی انسان به نحوی در نحوه ارتباط او با همه موجودات، علی الخصوص سایر انسان ها به عنوان اشرف مخلوقات مستتر است، پس هدف نهایی روابط عمومی، رشد انسان ها از طریق ارتقاء سطح معرفت اوست.

در کنار این عوامل، اعتقاد به کرامت انسان ها و تلاش هر چه بیشتر در جهت سطح تکریم مخاطبین سازمان، برقراری ارتباط چند سویه و هم سنگ و بدون هرگونه تبعیض بین مردم و سازمان، اعتقاد راسخ نسبت به حق مردم جهت کسب اطلاع از  وضعیت و اقدامات سازمان و همچنین لزوم انعکاس نظریات، پیشنهادات و اطلاعات آنان به مسئولان سازمان، برنامه ریزی و تحقیق در جهت ایجاد پل ارتباطی قوی تر بین مخاطبین و سازمان با استفاده از شیوه های علمی و هنری، سهیم سازی مردم و مخاطبین سازمان در تصمیم سازی و اجرای برنامه های درون سازمانی و برون سازمانی، تلاش در جهت سوق دادن قوانین، امکانات و توانمندی های سازمان به سمت نیازهای واقعی مخاطبین، رعایت اصول اخلاق حرفه ای و تأکید بر موازین شرع مقدس در برخورد با مخاطبین، تلاش در جهت ایجاد تفاهم متقابل بین مدیریت و پرسنل از طریق گفتمان متقابل و ترویج شیوه های ارتباطی بین پرسنل و مدیریت و اطلاع رسانی و اطلاع یابی و گزارش دهی جریان امور، رخدادها و فعالیت ها به مخاطبان درون سازمانی و عموم مردم در راستای این نکته که دانستن و آگاهی حق طبیعی همگان است، به عنوان مهمترین رسالت اصلی در روابط عمومی ها مطرح می شود و تعهد به اجرای آن نیز ضروری به نظر می رسد.

بر این اساس، متخصصان این شغل و حرفه، عدم استفاده از دروغ، دلایل ظاهر فریب و مستندات تحریف شده در فعالیت های ارتباطی، مواجهه با مخاطبان، همکاران و مدیران بر حسب موازین اخلاق و انصاف، راز داری و حفظ اسرار سازمان و مخاطبان، خود داری از نشر اطلاعات کذب و خلاف واقعیت و دادن تعهد مبنی بر انجام تحقیق و کسب اطمینان در مورد صحت مطالب قابل انعکاس، دادن تعهد مبنی بر عدم دریافت هدایا یا حق الزحمه از مخاطبان یا شرکت های تبلیغاتی، خود داری از جریحه دار ساختن احساسات عمومی، اقناع مخاطب با حکمت و موعظه نیکو، ایمان به حقانیت مخاطب و داشتن رفتار اخلاقی با مخاطبان، عدم توسل به ترفند های تبلیغاتی برای فریب افکار عمومی و پرهیز از تطمیع یا تهدید رسانه ها در مورد دادن آگهی یا قطع آن را از جمله منشور اخلاقی روابط عمومی ها بیان می کنند.

به بیان دیگر؛ در کل باید یادآور شد، اندیشمندان این عرصه بر این بارورند، که با مولفه های همچون درستکاری، صداقت، وفای به عهد، پایبندی، انصاف، توجه به دیگران، احترام به دیگران، شهروندی مسئولیت پذیر بودن، امتیاز طلبی و مسئولیت پذیری می توان گام های موثری را در پیشبرد اخلاق حرفه ای برداشت که به نظر می رسد؛ برای تعالی زندگی اخلاقی نباید دست اندرکاران این حرفه از آن غافل بشوند.

در همین راستا، جان کلام اینکه، روابط عمومی در هر سازمان چشم بینا، گوش شنوا، زبان گویای آن سازمان، سیستم و پل ارتباطی بین مردم و مسئولان و به ویژه محیط به حساب می آید و سازمان را از نظرات، انتقادات و خواست های مخاطبان آگاه می سازد، تا مدیریت سازمان را در اتخاذ تصمیم مناسب برای برآوردن نیازهای مخاطبان یاری رساند و در حقیقت باید مغز تجزیه و تحلیلگر افکار عمومی باشد و بتواند از داده ها پیشنهادهای سازنده و همسو با افکار عمومی ارائه نماید.

* کاظم زاده

انتهای خبر