جایگاه نمایندگان استان آذربایجان شرقی در کمیسیون های مجلس کجاست؟

در انتخابات هیئت رئیسه سال سوم دوره نهم مجلس شورای اسلامی دو تن از نمایندگان استان به عنوان رئیس کمیسیون های تخصصی خود ابقا شدند. یکی از مهمترین دستورکار های کمیسیون های تخصصی مجلس انتخاب اعضای هیئت رئیسه در دوره ای مجلس به مدت یک سال می باشد که در سه سال متوالی این انتخابات […]

در انتخابات هیئت رئیسه سال سوم دوره نهم مجلس شورای اسلامی دو تن از نمایندگان استان به عنوان رئیس کمیسیون های تخصصی خود ابقا شدند.

یکی از مهمترین دستورکار های کمیسیون های تخصصی مجلس انتخاب اعضای هیئت رئیسه در دوره ای مجلس به مدت یک سال می باشد که در سه سال متوالی این انتخابات در دوره ای از مجلس صورت می گیرد.

در انتخابات هیئت رئیسه (دوره نهم و سال سوم) اعضای ۱۴ کمیسیون تخصصی مجلس معرفی شدند.

سهم نمایندگان استان آذربایجان شرقی از اعضای هیئت رئیسه این ۱۴ کمیسیون در این دوره از انتخابات شامل ۲ نماینده به عنوان رئیس کمیسیون، یک نماینده به عنوان نایب رئیس دوم، ۱ نماینده به عنوان سخنگوی کمیسیون، ۱ نماینده به عنوان دبیر اول هیئت رئیسه و ۱۳ نماینده به عنوان عضو عادی می باشد.images

ارسلان فتحی پور نماینده مردم کلیبر، خدآفرین و بخش هوراند و رضا رحمانی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در سال سوم دوره نهم انتخابات هیئت رئیسه مجلس بار دیگر با اکثریت آراء به ترتیب در سمت رئیس کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنایع و معادن ابقا شدند.

غلامرضا نوری قزلجه نماینده مردم بستان آباد در خانه ملت در سال سوم دوره نهم این دوره از مجلس همانند سال دوم در سمت نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ابقا شد. وی در سال اول به عنوان عضو در این کمیسیون حضور داشت.

محمد اسماعیل سعیدی دیگر نماینده مردم آذربایجان شرقی از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو بار دیگر در سمت دبیری اول کمیسیون اجتماعی مجلس ابقا شد. وی به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان در دو سال اخیر دوره نهم در این کمیسیون دبیر اول بود.

میرهادی قره سید رومیانی
 از حوره انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو که در دو سال گذشته به عنوان دبیر اول در کمیسیون قضایی و حقوق حضور داشت در سال سوم به عنوان سخنگوی این کمیسیون انتخاب شد.

الله وردی دهقانی
 نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس که سال اول به عنوان عضو عادی و در سال دوم به عنوان دبیر اول در کمیسیون صنایع و معادن حضور داشت در سال سوم به عضویت عادی این کمیسیون درآمد.

۱۱ نماینده دیگر استان نیز همانند سال های اول و دوم در عضویت عادی کمیسیون های تخصصی خود ابقا شدند:

drm-rcd

علیرضا منادی سفیدان نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو (کمیسیون آموزش و تحقیقات)، غلامحسین شیری نماینده مردم هشترود و چاراویماق، مهناز بهمنی نماینده مردم سراب، محمد حسن نژاد نماینده مردم مرند و جلفا و محمدعلی مددی نماینده مردم میانه (کمیسیون اقتصادی)، مهدی دواتگری نماینده مردم مراغه و عجب شیر (کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی)، مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو (کمیسیون بهداشت و درمان)، علی علیلو نماینده مردم شبستر (کمیسیون صنایع و معادن)، محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو، بهلول حسینی نماینده مردم میانه، عباس فلاحی باباجان نماینده مردم اهر، هریس (کمیسیون عمران).

عضویت عادی دکتر فرهنگی و منادی دو نماینده از استان آذربایجان شرقی در کمسیون های تخصصی به دلیل حضور آنان در ترکیب هیات رئیسه مجلس می باشد.download (14)

بر اساس این گزارش در کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات، کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، کمیسیون فرهنگی و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی هیچ نماینده ای از استان آذربایجان شرقی حضور ندارد و فقط علی علیلو به عنوان عضو غیرثابت از کمیسیون صنایع و معادن در کمیسیون اصل نود حضور دارد.

گفتنی است؛ جای خالی نماینده یا نمایندگانی از استان پهنوار و استراتژیک آذربایجان شرقی در کمیسیون های مهمی چون کمیسیون فرهنگی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیشتر به چشم می خورد. خصوصاً در کمیسیون فرهنگی با توجه به همه مسائل، دغدغه ها و رویدادهای کلان فرهنگی در کشور نیاز به حضور یک نماینده از استان بیش از پیش اهمیت خواهد داشت.

انتهای خبر