مدیر جدید امور اراضی آذربایجان شرقی معرفی شد

کریم مهری در آیین تودیع و معادفه مدیر  امور اراضی استان بر عدم صدور مجوز و غیرقانونی بودن تغییر کاربری در اراضی حاصلخیز درجه یک و دو تاکید نمود و گفت: اراضی قابل واگذاری به طرح های صنعتی و صنایع تبدیلی در اراضی درجه سه و چهار بر اساس قوانین و مقررات و تصویب در کمیسیون […]

کریم مهری در آیین تودیع و معادفه مدیر  امور اراضی استان بر عدم صدور مجوز و غیرقانونی بودن تغییر کاربری در اراضی حاصلخیز درجه یک و دو تاکید نمود و گفت: اراضی قابل واگذاری به طرح های صنعتی و صنایع تبدیلی در اراضی درجه سه و چهار بر اساس قوانین و مقررات و تصویب در کمیسیون مربوطه خواهد بود.

به گزارش اعتدال پرس ، رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه زمین از عوامل اصلی تولید محسوب می شود لذا ضروریست که محافظت شود افزود: در این خصوص بایستی زمینهای مرغوب و نامرغوب مدیریت شوند و هرگونه تغییرکاربری آنهم پس از صدور مجوز برای متقاضیان از طریق کمیسیون مربوطه با رعایت اولویت ها انجام پذیرد.

عدم صدور مجوز و تغییر کاربری در اراضی حاصلخیز درجه یک و دو
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه زمین قابل تجدید نبوده و با توجه به افزایش جمعیت و از طرفی کاهش نزولات آسمانی لازم است که از سرمایه اصلی کشاورزی یعنی زمینهای زراعی ، آب و منابع طبیعی محافظت نماییم افزود: در حال حاضر در کل کشور بویژه استان آذربایجان شرقی اراضی کشاورزی تحت عنوان خانه باغ تغییر کاربری می یابند که این موضوع نیازمند پیگیری مستمر و اعمال قانون است که در این راستا طبق قانون، عوامل انتظامی و قضایی سازمان را یاری خواهند نمود.

وی با بیان اینکه لازم است به بحث نظارت و پیشگیری از تغییر کاربری اراضی اهمیت زیادی داده شود تا نیاز به ارجاع به مراجع قضایی و دادرسی در این خصوص نباشد افزود: مدیریت اراضی همچنین لازم است به بحث واگذاری اراضی پایاب سدها جدیت بخشد .

مهری با بیان اینکه سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در یکپارچه سازی اراضی نهایت تلاش خود را بکار گرفته است افزود: هدف ما ضابطه مند نمودن اعطای اموال عمومی به ویژه زمین برای متقاضیان قانونی و شرعی بوده و این سازمان از طرح های قانونی اشتغال آفرین به ویژه در خصوص صنایع تبدیلی و فرآوری کشاورزی در حدود قانون، دفاع و حمایت می کند.

گفتنی است در این آیین قاسم جعفروند به عنوان مدیر جدید امور اراضی استان معرفی و از خدمات آقای حسین شوکتی در طول مدت سرپرستی مدیریت امور اراضی استان تقدیر بعمل آمد.

انتهای خبر