فیلم: غاز پیشانی سفید- تالاب قره قشلاق بناب

فیلم: غاز پیشانی سفید- تالاب قره قشلاق بناب