انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون خدمات شورای شهرتبریز تجدید شد/ شیری آذر،بازهم رئیس باقی ماند

انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی کلانشهر تبریز به دلیل غیرقانونی بودن انتخابات قبلی، تجدید شد٫ به گزارش اعتدال پرس، پس از آنکه نخستین جلسه این کمیسیون در ۷ آبان ماه و چند روز پس از برگزاری انتخابات تجدید اعضای کمیسیون های این شورا، برگزار شد برخی اعضای شورای شهر تبریز با اعتراض به […]

انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی کلانشهر تبریز به دلیل غیرقانونی بودن انتخابات قبلی، تجدید شد٫

به گزارش اعتدال پرس، پس از آنکه نخستین جلسه این کمیسیون در ۷ آبان ماه و چند روز پس از برگزاری انتخابات تجدید اعضای کمیسیون های این شورا، برگزار شد برخی اعضای شورای شهر تبریز با اعتراض به این انتخابات معتقد بودند که المیرا خاماچی به جای بهروز خاماچی در این کمیسون حاضر شد و اقدام به رای دادن کرده است در حالیکه رئیس و برخی دیگر از اعضای شورا معتقد بودند المیرا خاماچی عضو این کمیسیون بوده و حضور وی قانونی است٫ 

اعتراض اعضای شورای شهر نسبت به این موضوع در جلسات علنی هفته جاری و هفته گذشته شورا موجب شد تا این انتخابات امروز تجدید شود٫

دبیری، رییس شورای شهر  پیش از جلسه گفت: پس از بازبینی فیلم مشاهده شد که صورتجلسه با اتفاقات حادث شده و نفرات حاضر مغایرت دارد که مجبور به تجدید انتخابات شدیم٫

انتخابات امروز با حضور ۴ عضو از بین ۷ عضو انتخاب شده در انتخابات تجدید اعضای کمیسیون ها، برگزار شده و نتایج قبلی تکرار شد و بدین ترتیب ریاست حبیب شیری در این کمیسیون جنبه قانونی به خود گرفت٫

انتهای خبر