دکتر سرمست، از فعال سازی سایت آموزش عالی منطقه آزاد ارس خبر داد

معاون فرهنگی اجتماعی منطقه آزاد ارس از عزم این سازمان برای توسعه فضاهای آموزش عالی و احداث ساختمانهای آموزشی پردیس های این منطقه در سایت آموزش عالی خبر داد٫ به گزارش اعتدال پرس، سومین جلسه شورای دانشگاه های منطقه آزاد ارس به منظور برنامه ریزی و هماهنگی برنامه های هفته پژوهش و روز دانشجو با […]

معاون فرهنگی اجتماعی منطقه آزاد ارس از عزم این سازمان برای توسعه فضاهای آموزش عالی و احداث ساختمانهای آموزشی پردیس های این منطقه در سایت آموزش عالی خبر داد٫

به گزارش اعتدال پرس، سومین جلسه شورای دانشگاه های منطقه آزاد ارس به منظور برنامه ریزی و هماهنگی برنامه های هفته پژوهش و روز دانشجو با حضور روسای پردیس های دانشگاهی منطقه آزاد ارس در جلفا برگزار گردید٫

معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس در ابتدای این نشست گفت: عزم سازمان منطقه آزاد ارس برای توسعه فضاهای آموزش عالی در این منطقه و نیز احداث ساختمانهای آموزشی پردیس های این منطقه و انتقال آنها به سایت آموزش عالی جدی است و لازم است دانشگاهها برنامه زمان بندی احداث دانشگاه ها را در مکان جدید جهت تامین زیرساختهای مورد نیاز ارائه نمایند٫

مدیر برنامه ریزی و بودجه سازمان منطقه آزاد ارس نیز در این نشست طی گزارشی برنامه های هفته پژوهش را در سالهای گذشته تشریح کرد و گفت: برگزاری همایش و کارگاه علمی –آموزشی انرژی های تجدیدپذیر در کنار سایر برنامه های هفته پؤوهش امسال برگزار میشود٫

برگزاری تریبون آزاد، تجلیل از پژوهشگران و اساتید برجسته پژوهشی دانشگاهها، برگزاری مسابقات ختلف فرهنگی علمی و نیز برگزاری یادواره شهدای دانشجوی منطقه آزاد ارس و همچنین برگزاری تور بازدید دانشجویان منطقه از خطوط تولید کارخانجات تولیدی بزرگ، از جمله برنامه های اعلامی در این نشست بود٫

گفتنی است در این نشست مسئولین دانشگاههای تهران و تبریز، علوم پزشکی تبریز، آزاد اسلامی و پیام نور و آمیکو نیز حضور داشتند و به بیان دیدگاههای خود در خصوص نحوه و کیفیت برگزاری برنامه های هفته پژوهش و روز دانشجو در پردیس های دانشگاه منطقه آزاد ارس پرداختند٫

انتهای خبر