انتصاب جدید در آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

عضو اصلی هیئت مدیره آب منطقه ای آذربایجان شرقی منصوب شد. به گزارش اعتدال پرس، طی حکمی از سوی مهندس حاج رسولیها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و نماینده رئیس مجمع عمومی، علیرضا حدیثی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره آب منطقه ای آذربایجان شرقی منصوب شد. علیرضا حدیثی، کارشناس ارشد رشته مدیریت دولتی […]

image_pdfimage_print

عضو اصلی هیئت مدیره آب منطقه ای آذربایجان شرقی منصوب شد.

به گزارش اعتدال پرس، طی حکمی از سوی مهندس حاج رسولیها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و نماینده رئیس مجمع عمومی، علیرضا حدیثی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره آب منطقه ای آذربایجان شرقی منصوب شد.عضو اصلی هیئت مدیره آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی معرفی شد

علیرضا حدیثی، کارشناس ارشد رشته مدیریت دولتی و دارای ۲۸ سال سابقه از همکاران این شرکت، مسئولیت هایی از قبیل کارشناس سازمان حسابرسی، مدیر امور تدارکات و خدمات پشتیبانی، مدیر امور مالی و ذیحسابی جاری،رئیس دفتر مجامع عمومی و حسابرسی داخلی و مشاور مالی مدیرعامل را عهده دار بوده است.

بر پایه این گزارش در حکم انتصاب وی آمده است:

جناب آقای علیرضا حدیثی در اجرای مفاد بند ۴ ماده (۱۳) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی و با عنایت به مراتب تعهد، شایستگی و سوابق مفید جنابعالی و به استناد مصوبه مورخ ۲۳/۶/۹۳ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مذکور، برای مدت دو سال به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی انتخاب می شوید.از خداوند متعال توفیق روزافزون جنابعالی را در انجام وظایف خطیر و مسئولیت های محوله و تحقق اهداف پیش بینی شده در اساسنامه شرکت مسئلت می نماید.

انتهای خبر