روایت نماینده تبریز از واگذاری عجیب ماشین سازی تبریز/ تعلل ۹ ماهه بانک صادارت برای تحویل کارخانه

نماینده مردم تبریز در خصوص اقدامات دولت در بحث خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ گفت: نحوه واگذاری‌ها مشکلات و معضلات زیادی دارد. متأسفانه دولت شرکت‌های زیرمجموعه خود را به شرکت‌های دولتی و در بهترین حالت به شبه‌دولتی‌ها واگذار کرده است. این‌که در مصوبه دولت، برخی شرکت‌ها به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده، قطعاً به معنای […]

نماینده مردم تبریز در خصوص اقدامات دولت در بحث خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ گفت: نحوه واگذاری‌ها مشکلات و معضلات زیادی دارد. متأسفانه دولت شرکت‌های زیرمجموعه خود را به شرکت‌های دولتی و در بهترین حالت به شبه‌دولتی‌ها واگذار کرده است. این‌که در مصوبه دولت، برخی شرکت‌ها به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده، قطعاً به معنای خصوصی‌سازی نیست.

‌کارخانه ماشین‌سازی تبریز را به بانک صادرات واگذار کرده‌اند، در حالی که این نوعی بازی با قوانین است. این نوع مدیریت اثرات بدتری از تحریم‌ها دارد. اکنون ۹ ماه است که این واگذاری انجام شده؛ اما مسئولان بانک صادرات کاری برای تحویل گرفتن ماشین‌سازی انجام نداده‌اند.

ماشین‌سازی الان بلاتکلیف مانده است. اینگونه کارها خصوصی‌سازی محسوب نمی‌شود. یا مثلا نیروگاه را به تأمین اجتماعی واگذار کرده بودند، در حالی که خود تأمین اجتماعی نمی‌دانسته ‌و بعد که پیگیری کرد و از نحوه و شرایط واگذاری آگاه شد، کارهای واگذاری را شروع کرد.

انتهای خبر