نقش مهارت آموزی در توسعه اقتصاد دانش بنیان با رویکرد آینده پژوهی اقتصاد مقاومتی

کشورمان در سی سال تحریم توانسته است آنها را به خوبی دور بزند و امروز با توجه به مباحث پسا تحریم تنها با ایجاد کار و تولید کار آفرینی می تواند با ایجاد یک کشور به شکل کارگاه بزرگ در جهان کار آمدی خود را به انجام رساند و به عنوان یک ابر قدرت صنعتی […]

image_pdfimage_print

کشورمان در سی سال تحریم توانسته است آنها را به خوبی دور بزند و امروز با توجه به مباحث پسا تحریم تنها با ایجاد کار و تولید کار آفرینی می تواند با ایجاد یک کشور به شکل کارگاه بزرگ در جهان کار آمدی خود را به انجام رساند و به عنوان یک ابر قدرت صنعتی نو ظهور مطرح گردد.

* دکتر علی رضا دهناد

بخش دوم

  • هفته ای که سپری گردید یکی از مهم ترین هفته ای سال گذشت. هفته ملی مهارت و کارآفرینی که عنوان آن باعث نیل به اقتصاد مقاومتی و رهائی از اقتصاد منهای نفت و تولید ثروت خواهد بود. همزمان با آن، همایش ملی دانشگاه های علمی کاربردی کشور در تبریز برگزار شد.
  • در واقع مهارت چیزی به جزء توانائی بکارگیری دانسته ها نمی باشد. در فرهنگ کهن ایران زمین به معنای زیرکی و زبردستی معنا شده است.
  • مهارت را امروزه در دو حوزه عمومی و تخصصی مطرح می نمایند که در خصوص مباحث عمومی آن در علوم اسلامی تاکیدات فراوانی از امامان و پیامبران گردیده است که از آن جمله مهمترین آنها کار گروهی و خود جوشی است در حالیکه مهارت تخصصی بر اساس شرایط زمان کسب می گردد که در این خصوص تاکیدات فروانی از رهبر معظم انقلاب در جلسات فراوانی بیان گردیده است که از فرمایشات گرانبار ایشان اهمیت جهاد علمی برای اتصال علم به صنعت جهت ایجاد امید دربخش اقتصادی مقاومتی ونیل به فعالیت های اقتصادی دانش بنیان می باشد.
  • کشورمان در سی سال تحریم توانسته است آنها را به خوبی دور بزند و امروز با توجه به مباحث پسا تحریم تنها با ایجاد کار و تولید کار آفرینی می تواند با ایجاد یک کشور به شکل کارگاه بزرگ در جهان کار آمدی خود را به انجام رساند و به عنوان یک ابر قدرت صنعتی نو ظهور مطرح گردد.
  • در واقع امروزه نوآوری در فضای علم باعث کارآفرینی و تولید ثروت و در نهایت مهارت تخصصی خواهد شد و اگر متخصصین امر از بدعت و نوآوری در وادی علم بیمناک نباشند و به صورت انگیزه عام به ایجاد فرهنگ مهارت گرایی روی آورند از دستیابی به قله های موفقیت بهره مند خواهند شد.
  • کسب مهارت به همراه دوری از تقلید ترجمه و پیدا کردن شجاعت و ایجاد ضرورت ابتکار در هر رشته از اصول مورد نیاز جامعه می باشد و این عمل بنا به فرموده مقام معظم رهبری: تولید علم بجای وابستگی به لوکوموتیو غرب می باشد و این موجب جهد علمی و فوران از درون خواهد شد و در نتیجه برای کشور تقویت مهارت در محیط کار را به ارمغان خواهد آورد و موجب رونق بخشی تولید ملی خواهد گردید.

با عنایت به اینکه دو دهه اخیر دهه های طلائی کار آفرینی نام گرفته است لذا ایجاد بسترهای توسعه کار آفرینی به منظور فراهم آوردن شرایط فیزیکی لازم برای ورود این فارغ التحصیلان باید ایجاد گردد که از آن جمله دانشگاههای که این امر را باید مدیریت نمایند دانشگاههای نسل سوم وچهارم می باشند تا با تبدیل علم به تجاری سازی و با ایجاد مراکز رشد تجاری و فناوری به این هدف نایل گردند .

این رویکرد موجب خواهد شد تا شعار هر ایرانی یک مهارت را به منصحه ظهور رساند تا با کسب مهارت در این محفل جامعه و دمیدن روح فعالیت در جامعه وجایگزین کاری کشور گردد.

در واقع کشور در حال گذر از دوره سوم رابطه بین نظام آموزش و مهارت سازی می باشد در این دوره بازسازی مجدد و نزدیک شدن دوباره نظام های آموزش ومهارتی با بازار کار می باشد .

در این دوره ارزش و اصالت مدارک بالاتر برای دستیابی به مشاغل و مزیت های اقتصادی جای خود را به تجربه و مهارت و تخصص ناشی از فعالیت در محیط کار داده است.

این دوره از دو دهه گذشته ظاهر شده است به تدریج و مستمر موجب ارتباط هر چه بیشتر آموزش و مهارت با بازار کار شده است. به گونه ای که تجربه و آموزش توام با کار و ارتباط بین مهارت و کسب و کار نقش برجسته ای یافته است. به تدریج در کنار گذراندن دوره های آموزشی مدت دار و دوره از محیط کسب و کار مساله تجربه و مهارت اندوزی برای تربیت منابع انسانی ارزش مهمتری پیدا کرده است به طوریکه این دوره در اقتصاد جهانی بر مبنای داننده دانش و مهارت بنیان تعریف و رویکرد جدید به مساله دانش بوجود آورده است. در این دوره مدرک دانشگاهی قابل ارزیابی نبوده بلکه کیفیت تابعی از متغیرهای متعدد دانشی مهارتی و بینشی است که فرد به صورت واقعی از کسب و کار بهره می برد.

درغیر این صورت کشوری که تولید ندارد خواهی نخواهی وابسته است اگر همه ی نفت و گاز دنیا هم زیر زمین و در چاه ها ذخیره شده باشد زندگی خیلی سخت خواهند داشت بنابراین باید تولید در کشور بخصوص تولید دانش بنیان متکی به دانش ومهارت های علمی وتجربی با رویکردآینده پژوهی پیش برود.

آینده پژوهی در نوآوری علمی در واقع راه های نارفته ای است که ما را باید به تفکر فراخواند. در واقع باید استعدادی را که مغز و فکر ایرانی ان را دارد به کار اندازیم.

این بحث را با فرمایشات گوهر بار مقام معظم رهبری زینت داده میشود که “باید جرات داشته باشیم که فکر کنیم می توانیم نوآوری –کارافرینی- مهارت وتولید ثروت کنیم”

* دکتر علی رضا دهناد- معاون آموزش و دانشجویی مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان

پژوهشگر و عضو هیات علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشور

انتهای خبر