جهانگیری از 9 دی و رجانیوز شکایت کرد

واحد حقوقی ریاست جمهوری به دنبال انتشار خبری در هفته نامه 9 دی درباره محکومیت دکتر اسحاق جهانگیری در دیوان محاسبات کشور و انعکاس آن در سایت رجانیوز ، از این رسانه ها شکایت کرد. به گزارش اعتدال پرس، ایرنا نوشت: به دنبال انتشار خبری در هفته نامه 9 دی درباره محکومیت دکتر اسحاق جهانگیری […]

image_pdfimage_print

واحد حقوقی ریاست جمهوری به دنبال انتشار خبری در هفته نامه 9 دی درباره محکومیت دکتر اسحاق جهانگیری در دیوان محاسبات کشور و انعکاس آن در سایت رجانیوز ، از این رسانه ها شکایت کرد.

به گزارش اعتدال پرس، ایرنا نوشت: به دنبال انتشار خبری در هفته نامه 9 دی درباره محکومیت دکتر اسحاق جهانگیری در دیوان محاسبات کشور و انعکاس آن در سایت رجانیوز، خبرنگار ما کسب اطلاع کرد که شکایت از هفته نامه 9 دی و سایت رجانیوز توسط واحد حقوقی ریاست جمهوری امروز به جریان افتاده است.

انتهای خبر