شبه عزل بر سر فرمانداران

مدیرکل سیاسی وزارت کشور: عملکرد ضعیف فرمانداران موجب عزلشان می‌شود

مدیرکل سیاسی وزارت کشور با اشاره به سخنان رحمانی‌فضلی در رابطه با عزل فرماندار و استاندار در شب برگزاری انتخابات تأکید کرد: همانطور که وزیر کشور مطرح کردند اگر فرمانداری در آن چارچوب‌هایی که تعیین شده عملکرد مناسبی نداشته باشد در هر زمانی که استاندار و یا وزارت کشور تشخیص دهند برکنار خواهد شد.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: فرمانداری که عملکرد مناسبی نداشته باشد در هر زمانی که استاندار و یا وزارت کشور تشخیص دهند برکنار خواهد شد.

به گزارش اعتدال پرس(اعتدال آذربایجان) به نقل از فارس، محمدامین رضازاده مدیرکل سیاسی وزارت کشور در گفت وگو با فارس، در رابطه با پروسه بررسی عملکرد فرمانداران کشور اظهار داشت: ارزیابی عملکرد فرمانداران به طور معمول در فرایندهای مختلف انجام می‌گیرد و مربوطه به یک دوره مشخص نمی‌شود.

وی تصریح کرد: براساس ارزیابی‌های اخیر نیز فرمانداری برکنار نشده لذا همواره سعی داریم ضعف‌های موجود را با برگزاری برنامه‌ها و کلاس‌های آموزشی برطرف کنیم.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور با اشاره به سخنان رحمانی‌فضلی در رابطه با عزل فرماندار و استاندار در شب برگزاری انتخابات تأکید کرد: همانطور که وزیر کشور مطرح کردند اگر فرمانداری در آن چارچوب‌هایی که تعیین شده عملکرد مناسبی نداشته باشد در هر زمانی که استاندار و یا وزارت کشور تشخیص دهند برکنار خواهد شد.

رضازاده خاطرنشان کرد: وزارت کشور همواره سعی می‌کند با برگزاری کلاس‌های آموزشی و توجیهی ضعف‌ها را کاهش داده و برطرف کند.

انتهای خبر