ادامه شیب نزولی قیمت در سال جدید/ جدول قیمت انواع ارز، سکه و طلاجات

قیمت انواع ارز، سکه و طلاجات در بازارهای آزاد امروز کشور به شرح زیر می باشد.. قیمت انواع ارز، سکه و طلاجات به شرح زیر می باشد. مثقال طلا………………………… ۵۷۸۵۰۰ تومان هر گرم طلای ۱۸………………. ۱۳۳۵۰۰ تومان سکه تمام (قدیم)……………….. ۱۳۳۵۰۰۰ تومان سکه تمام (جدید)………………. ۱۳۶۵۰۰۰ تومان نیم سکه…………………………. ۷۰۵۰۰۰ تومان ربع سکه………………………… ۴۲۵۰۰۰ تومان […]

قیمت انواع ارز، سکه و طلاجات در بازارهای آزاد امروز کشور به شرح زیر می باشد..

قیمت انواع ارز، سکه و طلاجات به شرح زیر می باشد.
مثقال طلا………………………… ۵۷۸۵۰۰ تومان
هر گرم طلای ۱۸………………. ۱۳۳۵۰۰ تومان
سکه تمام (قدیم)……………….. ۱۳۳۵۰۰۰ تومان
سکه تمام (جدید)………………. ۱۳۶۵۰۰۰ تومان
نیم سکه…………………………. ۷۰۵۰۰۰ تومان
ربع سکه………………………… ۴۲۵۰۰۰ تومان
سکه گرمی…………………….. ۳۰۵۰۰۰ تومان

انتهای خبر