وزیر حج و نفت عربستان برکنار شدند/ تغییرات گسترده در ساختار حکومت

ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی طی فرمانی بر اساس چشم انداز ۲۰۳۰ که اخیرا بن سلمان اعلام کرده بود، تعدادی از وزرا از جمله وزیر نفت، حج و وزیر بازرگانی را برکنار کرد.  به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)، تسنیم به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان نوشت، ملک سلمان پادشاه این کشور طی فرمانی جدید تعدادی از […]

image_pdfimage_print

ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی طی فرمانی بر اساس چشم انداز ۲۰۳۰ که اخیرا بن سلمان اعلام کرده بود، تعدادی از وزرا از جمله وزیر نفت، حج و وزیر بازرگانی را برکنار کرد.

 وزیر حج و نفت عربستان برکنار شدند/ تغییرات گسترده در ساختار حکومت
 به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)، تسنیم به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان نوشت، ملک سلمان پادشاه این کشور طی فرمانی جدید تعدادی از وزیران از جمله وزیر حج و وزیر نفت را اخراج و تغییرات جدید را در طرح چشم انداز ۲۰۳۰ اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، ملک سلمان دستور برکناری «بندر حجار» وزیر حج این کشور را صادر و «محمد بنتن» به عنوان جایگزین وی معرفی شد.

در فرمان جدید عربستان همچنین «علی النعیمی» از وزارت نفت اخراج و به عنوان مشاور دفتر پادشاهی عربستان انتخاب شده است.

بر اساس این گزارش، پادشاه عربستان وزارت آب و برق را حذف و تغییراتی را در ساختار مجلس مشورتی اعمال کرده است.

در فرمان جدید پادشاه عربستان همچنین «توفیق الربیعه» وزیر بازرگانی و صنایع، «عبدالله المقبل» وزیر حمل و نقل و «خالد الفالح» وزیر بهداشت از مناصب خود اخراج شدند و «خالد الفالح» به عنوان وزیر جدید انرژی و صنایع و منابع طبیعی و «سلیمان الحمدان» به عنوان وزیر حمل و نقل و «فوزان الربیعه» به عنوان وزیر بهداشت و «ماجد القصبی» به عنوان وزیر بازرگانی وسرمایه گذاری انتخاب شد.

در دستورات جدید اسم وزارت بازرگانی و صنایع به وزارت بازرگانی و سرمایه گذاری تغییر نام یافت و همچنین نام وزارت نفت و منابع طبیعی به وزارت انرژی، صنایع و منابع طبیعی تغییر پیدا کرد.

بر اساس فرمان جدید ملک سلمان نام وزارت حج را به وزارت حج و عمره تغییر نام داد و دو وزارت خانه کار و امور اجتماعی در هم ادغام شدند.

انتهای خبر