جزئیات خانه تکانی در شهرداری تبریز/ ادغام سازمان های موجود و تشکیل ۱۲ سازمان جدید

معاون برنامه ریزی شهردار تبریز با اشاره به اینکه در ساختار جدید شهرداری ۱۲ سازمان با ادغام سازمان های قبلی قرار است ایجاد شود، عناوین این سازمان ها و نحوه ادغام را اعلام کرد.

image_pdfimage_print

جزئیات خانه تکانی در شهرداری تبریز/ تشکیل 12 سازمان جدید از ادغام سازمان های موجود

معاون برنامه و توسعه شهردار تبریز از بخشنامه جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ابلاغ وزارت کشور پیرامون ساختار جدید در شهرداری تبریز، خبر داد.

رمضانی با اشاره به اینکه در ساختار جدید شهرداری ۱۲ سازمان با ادغام سازمان های قبلی قرار است ایجاد شود، عناوین این سازمان ها را اینگونه عنوان کرد:

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی (با ادغام معاونت فرهنگی، سازمان فرهنگی و ههنری و سازمان ورزش)
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری ( با ادغام سازمان پارک ها و فضای سبز، سازمان زیباسازی و سازمان توسعه عون بن علی)
سازمان ساماندهی مشاغل شهری، فرآورده های کشاورزی به جای سازمان میادین
سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر ( با ادغان سازمان تاکسی رانی و شرکت واحد اتوبوس رانی)
سازمان مدیریت حمل و نقل بار
سازمان عمران و باز آفرینی فضا های شهری
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات به جای سازمان فناوری اطلاعات و آمار
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت مردمی
سازمان حمل و نقل ریلی و به جای سازمان قطار شهری
سازمان مدیریت آرامستان ها
سازمان مدیریت پسماند
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

وی ادامه داد: همچنین در حوزه معاونت نیز، معاونت مالی و اداری به معاونت مالی و اقتصادی، معاونت برنامه ریزی و توسعه به معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه های انسانی تغییر خواهد یافت.

رمضانی با اشاره به ساختار تشکیلاتی جدیدی که در صحن شورای شهر تبریز نیز توسط شهردار اعلام شد، افزود: این چارت یک سری چهار چوبی را تعیین می کند که می تواند در بهبود عملکرد شهرداری نقش داشته باشد؛ به طور مثال یکی از این ها راهبرد خرید خدمت به جای تولید و ارائه مستقیم خدمات است؛ همانطور که می دانید نقش شهرداری نقشی تصدی گرایانه است و ما می توانیم به راحتی قسمتی از کارها را به بخش خصوصی واگذار کنیم و خودمان نیز نقش نظارتی داشته باشیم که این خود زمینه ساز مشارکت مردم در مدیریت شهری است.

معاون برنامه و توسعه شهردار تبریز همچنین افزود: دومین سیاست و اصول حاکمی که برای ساختار جدید دنبال می کنیم، بحث متناسب سازی و چابک سازی ساختار های تشکیلات اداری است؛ در این ساختار تعداد معاونت ها نیز کاهش پیدا کرده است و در همین راستا کاهش سطوح سازمانی مطرح است، تجمیع سازمانهایی که تقریبا کارکرد یکسانی دارند و این امر اساسا منجر به کاهش هزینه ها خواهد شد.

رمضانی همچنین اذعان داشت: بر اساس ضابطه جدید هدف این است که در سطح نواحی شهری هم خدمات رسانی داشته باشیم؛ در واقع بتوانیم در محله ها هم ارتباط نزدیکتری با شهروندان در قالب شهرداری ناحیه در پیشبرد اهداف داشته باشیم.

وی به مدت زمان دو ماهه فرصت تا پیاده سازی ساختار جدید در شهرداری تبریز اشاره داشت و تأکید کرد: در این راستا از مدیران سابق و پیشکسوتان عرصه مدیریت در حوزه شهری شهرداری تبریز نیز راهنمایی گرفته و استفاده خواهیم کرد.

معاون برنامه و توسعه شهردار تبریز در ادامه گفت: یکی دیگر از اهداف ما در ساختار جدید، بازمهندسی روش ها است؛ بحث فرآیند انجام وظایف را بازنگری می کنیم تا بتوانیم با توسعه فناوری های نوین اداری و فناوری اطلاعات و ارتباطات، نحوه و شکل خدمات رو به شکل مناسب دنبال کنیم، ضمن اینکه ، با همین شیوه سازمانی را طراحی خواهیم کرد.

رمضانی گفت: این ساختار را به عنوان ساختار اصلی شهرداری ظرف مدت یک ماه هفته آینده دارای قابلیت عملی شدن است.

انتهای خبر