ماجرای پاداش ۲۳میلیاردی سازمان نوبخت چیست؟

اختصاص پاداش ۲۸ میلیارد تومانی به مدیران ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی از محل بودجه سالانه، موضوعی بود که در ادامه جریان رسانه ای شدن فیش های حقوقی مورد توجه قرار گرفت. به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس) به نقل از دانشجو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی اختصاص پاداش ۲۸ میلیارد تومانی به مدیران ارشد […]

image_pdfimage_print
اختصاص پاداش ۲۸ میلیارد تومانی به مدیران ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی از محل بودجه سالانه، موضوعی بود که در ادامه جریان رسانه ای شدن فیش های حقوقی مورد توجه قرار گرفت.
ماجرای پاداش ۲۳میلیاردی سازمان نوبخت چیست؟

به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس) به نقل از دانشجو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی اختصاص پاداش ۲۸ میلیارد تومانی به مدیران ارشد این سازمان از محل ردیف های متفرقه بودجه سالانه را در سه سال اخیر نپذیرفت و غیر واقعی اعلام کرد.

آنطور که سازمان مدیریت در مورد ارقام کلان آمده در بودجه برای بخش توسعه مدیریت و منابع انسانی توضیح داده است، از مبلغ ۲۸ میلیارد تومانی مورد ادعا، ۹٫۵ میلیارد تومان، مربوط به بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ است که هنوز در فرآیند ابلاغ بودجه قرار دارد و ریالی از آن تا کنون تخصیص داده نشد. از این رو هزینه نیز نشده است.

از سویی دیگر از مجموع اعتبارات مصوب ۱۸٫۵ میلیارد تومانی برای سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مندرج در جداول بودجه، نیز با توجه به وضعیت مالی کشور و خزانه در دو سال مورد اشاره، پرداخت به صورت کامل انجام نشده است.

بر این اساس در مجموع ۵٫۸ میلیارد تومان شامل مبلغ ۴٫۳ میلیارد تومان برای سال ۱۳۹۳ و مبلغ ۱٫۵ میلیارد تومان برای سال ۱۳۹۴ تخصیص داده شده است که بر اساس قانون و موافقتنامه‌های مبادله شده، برای انجام پژوهش‌های کاربردی و مطالعات توسعه‌ای توسط صاحبنظران، مشاوران و کارشناسان بیرون از سازمانه هزینه شده است و ریالی از آن، صرف امور داخلی سازمان و پاداش به مدیران نشده است.

انتهای خبر