حضور نمایندگان تبریز در کمیسیون های تخصصی مجلس همچنان خبر ساز/ جابجایی سعیدی از اجتماعی به فرهنگی و انتقال بیگی و بیمقدار به کمیسیون شوراها

حضور پرترافیک نمایندگان استان در کمیسیون اجتماعی و غفلت از دیگر کمیسیون های تخصصی و مهم مجلس، مورد انتقاد بخشی از افکار عمومی قرار گرفته بود.

image_pdfimage_print

حضور نمایندگان تبریز در کمیسیون های تخصصی مجلس باز هم خبر ساز شد.

شیفت سعیدی از اجتماعی به فرهنگی / بیگی و بیمقدار در کمیسیون شوراها

به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)، خبر انتخاب اعضای کمیسیون ها و تکلیف عضویت نماینده های تبریز در این کمیسیون ها همچنان سوژه داغ رسانه هاست.

بر اساس جدیدترین اخبار بدست آمده، محمد اسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز که پیش از این به عضویت کمیسیون اجتماعی مجلس درآمده بود به یک باره نامش را در میان اعضای کمیسیون فرهنگی ثبت کرد.  آنطور که خود سعیدی گفته علاقه  وی به مسائل فرهنگی و دغدغه بودن معضلالت فرهنگی از سوی رهبر انقلاب  از جمله دلایل این جابجایی بوده است.

حضور پرترافیک نمایندگان استان در کمیسیون اجتماعی و غفلت از دیگر کمیسیون های تخصصی و مهم مجلس، مورد انتقاد بخشی از افکار عمومی قرار گرفته بود.

از سوی دیگر احمد علیرضا بیگی  و شهاب الدین بیمقدار دیگر نمایندگان تبریز که پیش از این با درخواست عضویتشان در کمیسیون اقتصادی مخالفت شده بود نامشان در میان اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور دیده می شود.

این در حالی است که بر خلاف بیمقدار، بیگی همچنان نسبت به حذف نام خود از کمیسیون اقتصادی معترض هست و پیگیر اعتراض هفته قبل خود می باشد.

این گزارش می افزاید، تکلیف اعزازی نماینده بناب و داودی نماینده سراب نیز که اسمشان از لیست اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات حذف شده است، همچنان مبهم باقی مانده و معلوم نیست این دو قید این کمیسیون را خواهند زد یا کدام یکی از کمیسیون های تخصصی دیگر را انتخاب می کند.

پیش از این عضویت مسعود پزشکیان و شیویاری در کمیسیون بهداشت، امینی، خدادادی، وحدتی و زهرا ساعی در کمیسیون اجتماعی، دکتر فرهنگی و علیزاده در کمیسیون صنایع و معادن، الله قلی زاده در کمیسیون عمران، حسن نژاد و آقاپور در کمیسیون اقتصادی،  فردین فرمند در کمیسیون اصل ۹۰، قطعی شده بود.

جالب اینکه در چهار کمیسیون مهم امنیت ملی، برنامه و بودجه، انرژی و آموزش و تحقیقات هیچ نماینده ای از استان حضور ندارد.

تکمیلی/

آخرین خبر حاکی است، اعزازی در کمیسیون آموزش ابقا و داودی به عضویت کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی درآمد.

انتهای خبر