حکم اعدام متجاوزین به عنف در آذربایجان شرقی تأیید شد

حکم اعدام متهمان پرونده آدم ربایی و تجاوز به عنف به یک زن جوان در آذربایجان شرقی با نظر هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور تأیید شد.

image_pdfimage_print

حکم اعدام متهمان پرونده آدم ربایی و تجاوز به عنف به یک زن جوان در آذربایجان شرقی با نظر هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور تأیید شد.

حکم اعدام متجاوزین به عنف در آذربایجان شرقی تأیید شد

به گزارشاعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)به نقل از نسیم، در تاریخ ۱۸ آبان امسال طی جلسه هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به پرونده اصراری با حضور اعضاء شعب کیفری دیوان تشکیل و بدواً گزارش پرونده قرائت شد که گزارش یه شرح ذیل می باشد؛

پرونده اصراری با ردیف ۹۵/۱۷ حاکی از این است که خانمی به منظور پیگیری امور روزمره خویش سوار بر خودرویی شده و راننده پس از سوارکردن وی با وجود مخالفت شاکیه را به خارج از شهر برده و به وی تجاوز کرده و سپس با تماس تلفنی، یکی از دوستان خود را نیز دعوت نموده تا در محل حضور پیدا نماید که دو فرد مذکر دیگر با تاکسی عمومی حاضر شده اند و یکی از آنها نیز با وی زنا کرده است.

روز بعد از وقوع ماجرای فوق شاکیه اعلام شکایت نموده و پزشکی قانونی ورود صدمه و خراشیدگی مقعد را تایید کرده است که پس از تحقیق از متهمان و گواه و نیز رانندگی تاکسی بدواً دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی با اکثریت آراء با توجه به اعتراف متهمان در تحقیقات مقدماتی، گواهی پزشکی قانونی، اظهارات گواه و با استناد به علم رای به محکومیت متهمان به اعدام به زنای به عنف و حکم به برائت آنان به اتهام آدم ربایی صادر نموده است و یکی از اعضاء دادگاه به لحاظ گذشت مادر شاکیه ( شاکیه پس از حدود ۲ روز از زمان بزه فوت نموده است و فاقد پدر می باشد ) و مراوده قبلی آنان حکم به برائت صادر نموده است.

پرونده به لحاظ فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۹ ارجاع شده است که به لحاظ یکسان نبودن اظهارات شاکیه در بیان تعداد متهمان و تجاوز به عنف آنان، اقرار نزد حاکم شرط است و اقرار اولیه مثبت وقوع بزه نبوده با توجه به روابط قبلی طرفین و اینکه نظریه پزشکی قانونی موجب ثبوت است اما دلالت بر انتساب اتهام به متهمان نمی نماید و گواه خود متهم بوده است و از راننده تاکسی تحقیق نشده است دادنامه فرجام خواسته را نقض و پس از اعاده به شعبه سوم کیفری یک ارجاع شده است.

که پس از تحقیق از راننده تاکسی و متهمان، به اتفاق آراء و با توجه به شکایت بی شائبه شاکیه و صورتجلسه تنظیمی مامورین، گواهی پزشکی قانونی و کشف مموری از داخل خودروی متهم و اظهارات گواه و متهمان و استشهادیه تنظیمی و منضم به پرونده در خصوص جدایی همسر یکی از متهمان از وی که به منظور فرار از اتهام زنای محصن بوده حکم به محکومیت متهمان به اعدام از حیث زنای به عنف و نیز محکومیت متهم اول به حبس از حیث آدم ربایی صادر نموده است که پس از فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد.

نماینده محترم دادستان کل کشور افزود: در شعبه ۲۹ دیوان علاوه بر آنچه که دادگاه بدان استناد نموده است با توجه به اظهارات احد از متهمان در دادگاه و حضور آقایان دیگر در جاده دور افتاده در روز سرد و یخبندان و عدم تاثیر رضایت مادر شاکیه ( متوفی ) و تلقینی بودن رضایت رای دادگاه را صحیح تلقی نمودند.

اما شعبه دیوان با توجه به رابطه دوستی شاکیه با متهم و روایات و ادعاهای متفاوت شاکیه و تزلزل در گفتار و تخدیش مطالب و اقرار نامه مادر متوفی که به صحت و اعتبار گفته‌هایش تردید نموده است و عدم اقرار متهمین در دادگاه و توضیحات راننده تاکسی صدور حکم اعدام متهمان به اتهام زنای به عنف را موجه ندانسته که رای صادره را اصراری تشخیص دادند.

پرونده در هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور مطرح شده و به بحث و گفتگو و بیان نظریات موافقین و مخالفین منجر شد که در نتیجه رای شعبه سوم دادگاه کیفری یک آذربایجان شرقی مبنی بر اجرای حکم اعدام متجاوزین به عنف را منطبق با قانون تشخیص داده اند و تایید نموده اند.

انتهای خبر