معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز منصوب شد

نجفی ضمن آرزوی موفقیت برای آقای مهندس پورخردمند در انجام وظایف محوله ، چابک سازی ساختار تشکیلات شهرداری تبریز و بکار گیری مؤلفه های اقتصاد مقاومتی را از وظایف اصلی حوزه معاونت یاد شده برشمردند.

image_pdfimage_print

باحکم شهردار تبریز پورخردمند به عنوان معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز منصوب گردید.

به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)، در حکم معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی آمده است:

نظر به حسن سوابق و تجارب ارزنده، تعهد و تخصص جنابعالی به موجب این حکم شما را به سمت معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز منصوب می نمایم.

شهردار تبریز در این حکم، بهره گیری از تمام امکانات موجود، تجارب پیشین و ظرفیت های نیروی انسانی در اختیار، ملاک قرار دادن شاخص های بهره وری، آموزش و پرورش نیروی انسانی در تمام تصمیمات و اقدامات، توسعه مدیریت دانش، پایش مستمر و ارزیابی برنامه ها و اقدامات براساس چارت سازمانی مصوب ابلاغی، کاهش تصدیگری ها و حاکمیت مدیریت کارفرمایی، بهره گیری از آراء نخبگان، فرهیختگان و متخصصان، بازنگری و به روز رسانی ضوابط و دستورالعمل های مرتبط با ساز و کارهای شهری توأم با نگاه درون سازی رویه ها، تدوین برنامه و بودجه سالیانه با رویکرد نوین، ایجاد فضای تعامل با شورای اسلامی شهر و حضور فعال و مستمر در کمیسیون های مرتبط را، مورد تاکید قرار دادند.

نجفی ضمن آرزوی موفقیت برای آقای مهندس پورخردمند در انجام وظایف محوله ، چابک سازی ساختار تشکیلات شهرداری تبریز و بکار گیری مؤلفه های اقتصاد مقاومتی را از وظایف اصلی حوزه معاونت یاد شده برشمردند.

انتهای خبر