رئیس مرکز آمار ایران: سرشماری حذف می شود

رئیس مرکز آمار ایران گفت: ایجاد روش ثبتی مبنا و گذار از روش های سنتی به آمارگیری نوین ،سرشماری را حذف خواهد کرد و دیگر به در خانه ها مراجعه نمی شود.  به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس) به نقل از ایرنا،«امید علی پارسا» روز شنبه در نشست خبری که در محل مرکز آمار ایران برگزار […]

image_pdfimage_print

رئیس مرکز آمار ایران گفت: ایجاد روش ثبتی مبنا و گذار از روش های سنتی به آمارگیری نوین ،سرشماری را حذف خواهد کرد و دیگر به در خانه ها مراجعه نمی شود.

 به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس) به نقل از ایرنا،«امید علی پارسا» روز شنبه در نشست خبری که در محل مرکز آمار ایران برگزار شد، افزود: روش ثبتی مبنا موضوعی فراقوه ای است و همه قوا و دستگاهها باید برای اجرای آن همکاری کنند.

وی گفت:در روش سنتی هر پنج یا ده سال سرشماری انجام می شد اما در روش ثبتی مبنا سرشماری با کمک دستگاهها و پایگاه های اطلاع رسانی انجام خواهد شد.
پارسا ، قانون فعلی مرکز آمار ایران را ناکافی برای رسیدن به آمارهای مدرن دانست و گفت:این قانون باید اصلاح شود .

رئیس مرکز آمارایران گفت: گذار از سنتی به مدرن در حوزه آمار در کشورهای پیشرفته ١٧تا ١٨ سال طول کشید اما امیدواریم این مهم با توجه به تجارب جهانی طی ۶ تا هفت سال در ایران تحقق یابد.
وی در پاسخ به ایرنا که آیا ارتباط در روش ثبتی مبنا با مردم کمتر می شود؟گفت: نه روش های نمونه گیری ادامه می یابد و مرکز آمار ایران تعامل خود را با مردم ادامه می دهد.
پارسا گفت: به دنبال سرشماری در سال ١۴٠٠ به روش سنتی دیگر نیستیم.

رئیس مرکز آمار ایران اظهار داشت: ساختار اجرایی باید تغییر کند که نیازمند راهبری هوشمندانه است و جهت گیری های کلی برای گذار از آمارگیری سنتی به ثبتی مبنا ابلاغ شده است.
وی توضیح داد: آمارگیری به روش سنتی تضعیف سرمایه های اجتماعی، سردرگمی برنامه ریزان، اتلاف منابع مالی و انسانی ،افزایش بار پاسخگویی دستگاهها و مردم و کاهش کیفیت آمار را به دنبال دارد.

انتهای خبر