جزئیات شرکت در آزمون استخدامی ایرنا + دانلود فرم

فرم پیوست و مداراک مورد نیاز اعلام شده در این اطلاعیه حداکثر تا تاریخ ۱۵ فروردین ۹۲ از طریق پست پیشتاز به آدرسی که اعلام شده، ارسال شود. شبکه ایران / خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۲۳۰ نفر را برای مشاغل مختلف مورد نیاز خود استخدام می کند. استخدام این افراد از طریق برگزاری آزمون توانمندی های […]

فرم پیوست و مداراک مورد نیاز اعلام شده در این اطلاعیه حداکثر تا تاریخ ۱۵ فروردین ۹۲ از طریق پست پیشتاز به آدرسی که اعلام شده، ارسال شود.

شبکه ایران / خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۲۳۰ نفر را برای مشاغل مختلف مورد نیاز خود استخدام می کند.
استخدام این افراد از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی، مصاحبه تخصصی و گزینش، به صورت پیمانی خواهد بود.
پذیرفته شدگان، در مشاغل مختلفی از جمله خبرنگاری، روابط عمومی، حسابداری و بخش فنی، در تهران و برخی شهرستان ها به کار گرفته خواهند شد.
از جمله ویژگی های مثبت فراخوان استخدامی ایرنا، تعیین سقف ۴۰ سال، برای متقاضیان است. برای دریافت فرم درخواست شغل از سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی و اطلاع از جزئیات شرایط و مراحل شرکت در آزمون استخدام در ایرنا، این فرم را دانلود کنید.
علاقمندان به این نکته توجه کنند که فرم پیوست و مداراک مورد نیاز اعلام شده در این اطلاعیه حداکثر تا تاریخ ۱۵ فروردین ۹۲ از طریق پست پیشتاز به آدرسی که اعلام شده، ارسال شود.

انتهای خبر