لزوم تعمیم اقدام ارزنده اخیر امام جمعه تبریز

همسان سازی صندلی ها!

کاش این اقدام ارزنده نماینده ولی فقیه در استان، به دیگر اشکال و افعال مشابه تعمیم یافته و تبدیل به یک موج همه گیر در کشور جهت استشمام عطر عدالت علوی و اعتماد مجدد مردم به مسئولین شود.

image_pdfimage_print

* به قلم سردبیر

اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)/ اقدام ارزنده امام جمعه تبریز در حذف نرده های فاصله انداز بین مردم و مسئولین، به یک الگوی کشوری و موج مثبت مردمی تبدیل شد.

کاش این اقدام ارزنده نماینده ولی فقیه در استان، به دیگر اشکال و افعال مشابه تعمیم یافته و تبدیل به یک موج همه گیر در کشور جهت استشمام عطر عدالت علوی و اعتماد مجدد مردم به مسئولین شود.

برای نمونه، همسان سازی صندلی های سالن همایش مصلی امام(ره) تبریز اقدام برازنده دیگری از همین جنس مطالبات می تواند باشد.
این مطالبات باید همه گیر شود.

#مطالبه_ساده_زیستی_مسئولان
#مطالبه_حذف_نمادهای_تبعیض_و_بی_عدالتی
#مطالبه_همسان_سازی_صندلی_مردم_و_مسئولان
و …

  • از :  بابک محمدزاده علمداری / سردبیر اعتدال پرس
انتهای خبر