یادداشتی از دکتر عبدالعلی زاده

رمز توسعه یافتگی

در چنین شرایطی روشنفکران و توسعه شناسان باید راه روشنگری و شناساندن توسعه را به مردم و حکومت در پیش گیرند و با آگاهی مردم توسعه را به خواست ملی تبدیل کنند

image_pdfimage_print

نتیجه تصویری برای عبدالعلی زاده

رمز توسعه یافتگی از نگاه دکتر علی عبدالعلی زاده
( استاندار سابق آذربایجانشرقی و وزیر مسکن دولت اصلاحات ):
سلام به دعوت خانه توسعه آذربایجان موفق شدم در تبریز با عنوان < فرهنگ توسعه > سخنانی را تقدیم دوستان کنم پس از آن دوستانی پرسیده اند که توسعه چگونه آغاز می شود آیا حکومت ها توسعه را آغاز کرده و پیش می برند یا مردم نقشی در راه توسعه دارند؟ این نقش چگونه است و کی آغاز میشود؟

روشن است که حکومت و مردم در توسعه نقش اصلی دارند و بسته به شرایط هر کشوری این نقش ها بویژه نقش پیشتازی در توسعه روی دوش حکومت یا مردم است. پر رنگی نقش هر یک بستگی به میزان آگاهی آنان از توسعه دارد. در ایران پیش از انقلاب شاه شعار توسعه می داد و در عمل با صنعت مونتاژ و ایجاد یک پایتخت بزرگ و چند قطب مونتاژ پیگیری می کرد و هیچ جای پایی در این مهم برای مردم نعریف تکرد.
امروزه حکومت دارای دو گروه توسعه خواه و بی اعتماد به توسعه می باشد

که هیچ یک شناخت درستی از توسعه نداشته و با گفتگو با مریدان هر دو گروه روشن می شود قصه پیل اندر خانه تاریک است و برای همین با اینکه صدها میلیارد دلار در طول شش برنامه توسعه هزینه شده رنگی از توسعه به چشم نمی آید . گه گاه سوسو هایی از توسعه دیده میشود اما چون فهم مشترکی از توسعه نداریم پس از مدت کوتاهی آن سوسو ها رنگ می بازند. و شوربختانه برنامه های توسعه خود نمایش آشکاری از پیل در خانه تاریک است و طرح های درون برنامه ها و روش های اجرای برنامه فرسنگ ها از مسیر توسعه دور هستند. در این میان مردم نیز توسعه را نمی شناسند و نمی دانند چه دردی از دردهای آنان را درمان خواهد کرد و آنان که اندک هستند ولی خواهان توسعه هستند آن را از دولت و حکومتی می خواهند که زمان و ثروت ملی را ازدست داده و توسعه را نیافته !!!! در چنین شرایطی روشنفکران و توسعه شناسان باید راه روشنگری و شناساندن توسعه را به مردم و حکومت در پیش گیرند و با آگاهی مردم توسعه را به خواست ملی تبدیل کنند و حکومت در چنین شرایطی در پی مردم بسوی توسعه کشیده خواهد شد. پس مشکل اصلی این است که توسعه خواهان و توسعه شناسان اندکی هم که داریم مردم را کنار گذاشته و از هر رسانه و بلندگویی توسعه را از حکومت می خواهند.

ادامه روش موجود دستاورد نیکویی نخواهد داشت و ما این را از سال ۱۳۲۷ ( آغاز تهیه و اجرای نخستین برنامه توسعه ) تا کنون دیده ایم.
بیایید چگونگی حضور مردم در فرآیند توسعه را به گفتمان جدی فضای مجازی و رسانه ای کشور تبدیل و راه نوینی در اداره کشور با محوریت مردم باز کنیم.

  • به کانال اطلاع رسانی اعتدال پرس در تلگرام بپیوندید :  @etedalpres
انتهای خبر