اعضای جدید کمیسیون‌های شورای شهر تبریز مشخص شد

با شروع سال سوم فعالیت شورای شهر دوره پنجم تبریز و بعد از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه که با جایگزینی دبیری در ریاست شورا بجای اکبرنژاد همراه بود، ترکیب جدید کمیسیون‌های شورای شهر تبریز نیز مشخص شد. به گزارش اعتدال پرس(اعتدال آذربایجان)، طبق تقسیم بندی و انتخاب صورت گرفته، کمیسیون های هفتگانه شورای شهر تبریز […]

image_pdfimage_print

با شروع سال سوم فعالیت شورای شهر دوره پنجم تبریز و بعد از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه که با جایگزینی دبیری در ریاست شورا بجای اکبرنژاد همراه بود، ترکیب جدید کمیسیون‌های شورای شهر تبریز نیز مشخص شد.

به گزارش اعتدال پرس(اعتدال آذربایجان)، طبق تقسیم بندی و انتخاب صورت گرفته، کمیسیون های هفتگانه شورای شهر تبریز با تغییر جزئی نسبت به سال قبل بدین شرح تعیین شد:

?کمیسیون #فرهنگی و #اجتماعی شورا: کریم صادقزاده، فرج محمدقلیزاده، شکور اکبرنژاد، سعید نیکو خصلت، شهرام دبیری

? کمیسیون #سرمایه‌گذاری و #بهبود فضای کسب و کار: غلامحسین مسعودی ریحان، شهرام دبیری، کریم صادق زاده، سعید نیکوخصلت، سونیا اندیش

? کمیسیون #برنامه و #بودجه: محمد باقر بهشتی، شهرام دبیری، کریم صادق زاده، شکور اکبرنژاد، غلامحسین مسعودی ریحان

?کمیسیون #محیط_زیست و #خدمات_شهری: کریم صادقزاده، علی آجودان زاده، سعید نیکو خصلت، عبداله تقی پور، محرم محمدزاده

? کمیسیون #عمران حمل و نقل و #ترافیک: فریدون بابایی اقدم، محمد اشرف نیا، سونیا اندیش

? کمیسیون #تحقیق و #نظارت: ،علی آجودان زاده، عبداله تقی پور، کریم صادقزاده، محرم محمدزاده، فرج محمد قلیزاده

? کمیسیون #معماری و #شهرسازی: فریدون بابایی اقدم، محمد اشرف نیا، سعید نیکوخصلت

  • آدرس کانال اطلاع رسانی اعتدال پرس در تلگرام :   @etedalpres
انتهای خبر