یک پنجم آرای صحیح یا یک پنجم کل آرای ماخوذه !؟/ ابهام در راهیابی برخی نمایندگان تبریز

به گزارش اختصاصی اعتدال آذربایجان، در اعلام راهیابی برخی نماینده ها از جمله در تبریز با لحاظ اخذ یک پنجم آرای صحیح در مرحله اول، به تبصره ۳ ماده ۱۹ استناد شده که عنوان می‌شود ۲۰% آرای صحیح ماخوذه، در صورتی که تبصره ۳ ماده ۱۹ ، الحاقی سال ۸۶ است لیکن در ماده ۸ […]

image_pdfimage_print

به گزارش اختصاصی اعتدال آذربایجان، در اعلام راهیابی برخی نماینده ها از جمله در تبریز با لحاظ اخذ یک پنجم آرای صحیح در مرحله اول، به تبصره ۳ ماده ۱۹ استناد شده که عنوان می‌شود ۲۰% آرای صحیح ماخوذه، در صورتی که تبصره ۳ ماده ۱۹ ، الحاقی سال ۸۶ است لیکن در ماده ۸ قانون انتخابات که اصلاحی سال ۹۵ است تاکید به لزوم کسب یک پنجم کل آرای ماخوذه شده است و بنابر اصل تقدم و تاخر قوانین، در تقابل بین قانون لاحق و قانون سابق حاکمیت با قانون لاحق می باشد.
مواد اصلاحی قانون انتخابات اصلاحی ۱۳۹۵ از قرار زیر است:

ماده۲ـ ماده (۸) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های آن ابقاء می‌گردد:
ماده۸ ـ در انتخابات مجلس شورای اسلامی فرد منتخب در مرحله اول انتخابات باید حداقل بیست درصد (۲۰%) از کل آراء را کسب نماید و انتخاب در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان‌دوره‌ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است.
@etedalpres

انتهای خبر