شهردار تبریز اشراف کامل اعضای شورا به وضعیت سازمان‌های شهرداری را اتفاقی مهم دانست و گفت: این موضوع باعث شده تا حیاط خلوت‌های سازمان‌ها در دوره‌های قبلی حذف شود. به گزارش اعتدال پرس (اعتدال آذربایجان) به نقل از شهریار، ایرج شهین باهر امروز در جریان یکصد و هشتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز […]

شهردار تبریز

شهردار تبریز اشراف کامل اعضای شورا به وضعیت سازمان‌های شهرداری را اتفاقی مهم دانست و گفت: این موضوع باعث شده تا حیاط خلوت‌های سازمان‌ها در دوره‌های قبلی حذف شود.

به گزارش اعتدال پرس (اعتدال آذربایجان) به نقل از شهریار، ایرج شهین باهر امروز در جریان یکصد و هشتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز اظهار کرد: اینکه حسابرسی سازمان‌ها در صحن شورا مطرح می‌شود، یک قدم رو به جلو است که در دوره های قبلی این کار انجام نمی‌گرفت و یا معلوم نبود چه تکالیفی برای حسابرس‌ها متصور است.

او ادامه داد: امروز اعضای شورا از وضعیت سازمان‌های شهرداری، مستندا خبردار می‌شوند و همین اطلاع از مشکلات و مسائل حائز اهمیت است.

شهردار تبریز عنوان کرد: امروز اعضای شورا اشراف کاملی به وضعیت سازمان‌ها دارند که این یک اتفاق مهم است و موجب شده تا حیاط خلوت‌های سازمان‌ها که در دوره‌های قبلی وجود داشت، حذف شود.

او افزود: امروز مسائل مالی سازمان‌ها به صورت علنی و در صحن شورا در مقابل دیدگان عموم مردم مطرح می‌شود که نشان از این است اتفاق بزرگی در این حوزه صورت گرفته که این مسائل به صورت شفاف و علنی مطرح می شود.

انتهای خبر