تدبیر سردار سلیمانی در جریان کودتای ترکیه/ پیامی‌که اردوغان از فرودگاه تبریز به مردم ترکیه داد

مرندی گفت: از قبل ایران به آقای اردوغان اطلاع داد که یک کودتا علیه شما در حال جریان است ابتدا ترک ها آن را جدی نگرفتند بعد که با واقعیت کودتا مواجه شدند باز حاج قاسم سلیمانی بود که به اردوغان که وی هم چمدانهایش را برای ترک استانبول بسته بود، پیشنهاد کرد کشور را […]

image_pdfimage_print

مرندی گفت: از قبل ایران به آقای اردوغان اطلاع داد که یک کودتا علیه شما در حال جریان است ابتدا ترک ها آن را جدی نگرفتند بعد که با واقعیت کودتا مواجه شدند باز حاج قاسم سلیمانی بود که به اردوغان که وی هم چمدانهایش را برای ترک استانبول بسته بود، پیشنهاد کرد کشور را ترک نکند.

به گزارش اعتدال آذربایجان به نقل از مرصاد، محمد رضا مرندی، کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اقدامات حاج قاسم در منطقه، اظهار داشت: در مساله ترکیه هم پنج سال پیش شاهد بودیم جریان صهیونیستی به همراه آمریکا و سعودی یک کودتا در ترکیه به رهبری فتح الله گولن طراحی کرده بودند که وی از نیروهای جریان تکفیری و به شدت مخالف شیعی بود.

وی خاطرنشان کرد: از قبل ایران به آقای اردوغان اطلاع داد که یک کودتا علیه شما در حال جریان است ابتدا ترک‌ها آن را جدی نگرفتند بعد که با واقعیت کودتا مواجه شدند باز حاج قاسم سلیمانی بود که به اردوغان که وی هم چمدانهایش را برای ترک استانبول بسته بود، پیشنهاد کرد کشور را ترک نکند و پیامی‌به مردمش بدهد که مردم به خیابانها بریزند و کودتا را خنثی کنند و این پیام را آقای اردوغان در فرودگاه تبریز برای مردم خود صادر کرد.

وی عنوان کرد: آقای اردوغان را به تبریز انتقال دادند زیرا در استانبول و آنکارا دیگر احساس امنیت نمی‌کرد و در فرودگاه تبریز کنار هواپیمای ترک پیامی‌را به مردم خود صادر کرد و ورق کودتا در ترکیه برگشت.

مرندی با اشاره به اینکه اقدامات بسیاری از جمله شکست محاصره ۳۶۰ درجه ای در یکی از شهرهای عراق یا سوریه به وسیله حاج قاسم سلیمانی انجام شد، گفت: شهید سلیمانی عراق و سوریه را نجات داد و ترکیه را هم از دست کودتا گران رهاند، هرچند که اردوغان هم چندان علیه سلام نیست اما میان اسلام اردوغانی و اسلام سعودی، با اسلام اردوغان بهتر می‌شود کنار آمد تا اسلام سعودی همچنین همین موضوع سبب شد جهان اهل سنت به دو گروه اخوانی به رهبری ترکیه با حمایت قطر و تکفیری به رهبری عربستان تقسیم شود که به نفع جریان مقاومت است.

انتهای خبر