تغییرات جدید مدیریتی در شهرداری تبریز رقم خورد

تغییرات جدید مدیریتی در شهرداری تبریز رقم خورد

مدیران جدید مجموعه شهرداری طی احکام جداگانه‌ای از سوی شهردار تبریز منصوب و معرفی شدند.

به گزارش اعتدال آذربایجان، در حالیکه انتقادات علیه شهردار تبریز شدت یافته است، امروز بر اساس احکام جدیدی که از سوی عباس رنجبر صادر شد، داود طالب نژاد با حفظ سمت به عنوان شهردار منطقه ۲ تبریز انتخاب و از زحمات باقر خوشنواز شهردار پیشین این منطقه قدردانی شد.

سعید مطلبی معاون پیشین مالی و اقتصادی شهرداری منطقه ۵ تبریز به عنوان سرپرست سازمان میادین شهرداری تبریز منصوب و از ابراهیم محمدی مدیرعامل سابق این سازمان به سبب بازنشستگی قدردانی شد.

بابک شریفی به عنوان سرپرست جدید شرکت عمران و توسعه آذربایجان معرفی شد.

بهرام روشنی به عنوان سرپرست سازمان سرمایه گذاری و ندیم به عنوان مشاور این سازمان انتخاب شد.

مهدی اولیایی به عنوان سرپرست اداره کل سرمایه انسانی شهرداری تبریز معرفی شد و مهدی اسدی به عنوان سرپرست اداره منابع انسانی انتخاب شد.

حسین منیری فر رئیس پیشین کمیته بهسازی شهرداری تبریز به عنوان سرپرست جدید سازمان عمران شهرداری تبریز معرفی شد.

جواد فتحی نیز به عنوان مشاور حقوقی شهردار تبریز انتخاب و معرفی شد.