«آذربایجان شرقی»؛ سومین استان با مردم عصبانی در کشور!/ مردمان تُرک زبان بیشتر عصبانی می شوند؟

تعداد مراجعان نزاع بر حسب جمعیت، در استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، همدان و زنجان بیشترین و استان های هرمزگان و بوشهر کمترین تعداد را داشته اند. به گزارش اعتدال آذربایجان، آمار مراجعان نزاع به مراکز پزشکی قانونی یکی از بیشترین موارد ارجاعات به پزشکی قانونی را شامل شده (حدود ۴۰ درصد کل معاینات ۶ […]

image_pdfimage_print

تعداد مراجعان نزاع بر حسب جمعیت، در استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، همدان و زنجان بیشترین و استان های هرمزگان و بوشهر کمترین تعداد را داشته اند.

به گزارش اعتدال آذربایجان، آمار مراجعان نزاع به مراکز پزشکی قانونی یکی از بیشترین موارد ارجاعات به پزشکی قانونی را شامل شده (حدود ۴۰ درصد کل معاینات ۶ ماهه ۱۴۰۰) و سالانه بیش از نیم میلیون مورد از ارجاعات سازمان را به خود اختصاص می دهد.

در ۶ ماه نخست سال جاری استان های تهران با ۵۱ هزار و ۱۲۰، خراسان رضوی با ۳۰ هزار و ۱۷۱ و آذربایجان شرقی با ۲۴ هزار و ۱۱۹ نفر بیشترین و استان های بوشهر با هزار و ۶۷۷، ایلام با هزار و ۹۷۹ و خراسان جنوبی با ۲ هزار و ۵۱۹ نفر کمترین آمار مراجعان نزاع را داشته اند.

بر اساس این گزارش در ۶ ماهه نخست امسال بیشترین تعداد مراجعان نزاع در خرداد ماه با ۶۰ هزار و ۱۷۵ نفر به ثبت رسیده است ضمن آنکه سه ماه تیر و مرداد و شهریور نیز رقم های بیش از ۵۲ هزار نفر را در برگرفته اند.

اردبیل، بیشترین مراجعان نزاع بر حسب جمعیت

در گزارش پزشکی قانونی تاکید شده است: تعداد مراجعان نزاع بر حسب جمعیت، در استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، همدان و زنجان بیشترین و استان های هرمزگان و بوشهر کمترین تعداد را داشته اند.

حال با این وجود و بر اساس این آمار، این سوال در ذهن خطور می کند که آیا مردمان تُرک زبان بیشتر عصبانی می شوند و کنترل خود را از دست می دهند؟!

انتهای خبر