با حضور کارشناسان دفتر نمایندگی یونسکو برگزار شد: جلسه کارشناسی تهیه پروپوزال انتخاب تبریز به عنوان شهر خلاق ادبیات در جهان

جلسه کارشناسی تهیه پروپوزال انتخاب تبریز به عنوان شهر خلاق ادبیات با حضور کارشناسان دفتر نمایندگی یونسکو در معاونت فرهنگی واجتماعی شهرداری تبریز برگزار شد. به گزارش اعتدال آذربایجان، جلسه کارشناسی تهیه پروپوزال انتخاب تبریز به عنوان شهر خلاق ادبیات  با حضور معاون فرهنگی واجتماعی شهردار تبریز، نمایندگان دفتر یونسکو در تهران دکتر فخرزاده و […]

image_pdfimage_print
جلسه 2 خلاق

جلسه کارشناسی تهیه پروپوزال انتخاب تبریز به عنوان شهر خلاق ادبیات با حضور کارشناسان دفتر نمایندگی یونسکو در معاونت فرهنگی واجتماعی شهرداری تبریز برگزار شد.

به گزارش اعتدال آذربایجان، جلسه کارشناسی تهیه پروپوزال انتخاب تبریز به عنوان شهر خلاق ادبیات  با حضور معاون فرهنگی واجتماعی شهردار تبریز، نمایندگان دفتر یونسکو در تهران دکتر فخرزاده و دکتر فلک پور و برخی  از کارشناسان حوزه فرهنگ و تاریخ و ادبیات برگزار شد.

بر اساس تفاهم نامه شهرداری تبریز و سازمان یونسکو جهت انتخاب شهر تبریز به عنوان شهر خلاق ادبیات کارشناسان دفتر نمایندگی یونسکو در کشور به مدت دو روز جهت بازدید وبررسی ظرفیت های شهر تبریز در تبریز حضور یافتند.

 با پیگیری های انجام یافته شهرداری تبریز لایحه شهرداری در زمینه پیوستن تبریز به شبکه شهرهای جهانی خلاق مورد تصویب کمیسیون فرهنگی و نهایتاً شورای اسلامی شهر تبریز قرار گرفته است .

بر این اساس متخصصین امر از سوی دبیر کل یونسکو در سطح کشور در معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز شهرداری تبریز حضور یافتند تا در خصوص تکمیل فرم‌های یونسکو بر اساس ظرفیت فرهنگی و تاریخی این شهر در زمینه ادبیات اقدامات لازم و تخصصی را  به‌ عمل آورند.

پس از تکمیل پرونده مذکور بر اساس استانداردهای یونسکو موضوع باید با نظر موافق دبیر کل یونسکو و شورای مرکزی در کشور به مرکز بین المللی مستقر در پاریس ارسال شود.

این گزارش حاکی است، یونسکو به عنوان سازمان تخصصی در زمینه آموزشی، علمی و فرهنگی در سازمان ملل متحد، عنوان شهر خلاق را در هفت زمینه‌ی ادبیات، فیلم، طراحی، هنرهای صنایع دستی، هنرهای مدیا یا رسانه، موزیک و غذا با به دست آوردن امتیازهای مرتبط بر اساس استانداردهای تعریف شده ی یونسکو اعطاء می‌کند.

 تا کنون چهار شهر اصفهان (خلاق صنایع دستی)، بندرعباس (هنر)، سنندج (موسیقی) و رشت (غذا) توانسته اند این عنوان را به دست آورند. اعطای این عنوان هر دو سال یک بار برای کشورهای عضو کنفدراسیون شهرهای خلاق صورت می‌گیرد.

انتهای خبر