تغییر در ۲ معاونت وزارت نفت

با حکم وزیر نفت، معاون بین‌الملل و معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت منصوب شدند. به گزارش فارس، وزیر نفت با صدور احکامی جداگانه، علی ماجدی را به عنوان معاون امور بین الملل و بازرگانی و منصور معظمی را به عنوان معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری خود منصوب کرد. براساس این گزارش در حکم بیژن […]

با حکم وزیر نفت، معاون بین‌الملل و معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت منصوب شدند.

به گزارش فارس، وزیر نفت با صدور احکامی جداگانه، علی ماجدی را به عنوان معاون امور بین الملل و بازرگانی و منصور معظمی را به عنوان معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری خود منصوب کرد.

براساس این گزارش در حکم بیژن زنگنه خطاب به علی ماجدی آمده است: با توجه به تجارب و توانمندی های جنابعالی، بدین وسیله به عنوان معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر منصوب می شوید، از خداوند متعال توفیقات جنابعالی را مسئلت دارد.

همچنین وزیر نفت در حکم منصور معظمی، ضمن تشکر از وی در دوران تصدی مسئولیت سرپرستی امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت آورده است: با توجه به تجارب، شایستگی ها و سوابق خدمات جنابعالی در صنعت نفت، بدینوسیله به عنوان معاون امور برنامه ریزی و منابع هیدروکربوری وزارتخانه منصوب می شوید.

بیژن زنگنه همچنین در حکم دیگری ضمن تشکر از خدمات و زحمات محسن خجسته مهر در مدت عهده داری مسئولیت معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری، وی را به عنوان مشاور وزیر و بنا به پیشنهاد جناب آقای دکتر معظمی به عنوان قائم مقام معاونت برنامه ریزی منصوب کرد.

علی ماجدی که به عنوان معاون وزیر نفت منصوب شده است دوره ای سفیر ایران در کشور ژاپن بوده است.

انتهای خبر