رییس کمیته آموزش ستاد انتخابات استان خبرداد: برگزاری دوره های آموزشی انتخابات برای فرمانداری ها

رییس کمیته آموزش ستاد انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی در آذربایجان شرقی گفت: دوره های آموزشی ویژه این دوره از انتخابات در فرمانداری های ۲۰ گانه استان برگزار می شود. به گزارش ایرنا، بهروز مهدوی روز پنج شنبه ، با بیان اینکه طبق قوانین ستاد انتخابات کشور برای هر چهار فرمانداری، یک مربی آموزشی […]

رییس کمیته آموزش ستاد انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی در آذربایجان شرقی گفت: دوره های آموزشی ویژه این دوره از انتخابات در فرمانداری های ۲۰ گانه استان برگزار می شود.

به گزارش ایرنا، بهروز مهدوی روز پنج شنبه ، با بیان اینکه طبق قوانین ستاد انتخابات کشور برای هر چهار فرمانداری، یک مربی آموزشی در نظر گرفته شده است، افزود: در این رابطه آذربایجان شرقی با داشتن ۲۰شهرستان، پنج مربی آموزشی را به کار می گیرد.

وی گفت: این مربیان در بیش از پنج هزار ساعت دوره آموزشی در تهران شرکت داشته اند تا اندوخته های علمی و تجربی خود را در اختیار دست اندرکاران انتخابات در شهرستان ها قرار دهند.

مهدوی با اشاره به پیش بینی ۲۲ فرایند در مراحل مختلف برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی، اظهارکرد: در این زمینه ۱۴ فرآیند تا قبل از برگزاری انتخابات، پنج فرآیند برای روز رای گیری و سه فرآیند نیز برای روز بعد از رای گیری پیش بینی شده است.

وی افزود: با همکاری اداره کل ثبت احوال کارت های ملی فرمانداران و بخشداران استان هوشمند شده و به این ترتیب امکان ارائه امضای دیجیتال و افزایش سهولت در امور فرآیندهای مختلف اجرایی انتخابات فراهم شده است.انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا روز جمعه ۲۴ خرداد ۹۲ برگزار می شود.

انتهای خبر