در شهرستان جلفا اتفاق افتاد: اعضای شورای شهری که خدمت را از خود آغاز کردند!

بر اساس اطلاعات واصله از منابع موثق اعضای شورای شهر یکی از شهرهای  جلفا… به گزارش اعتدال پرس، اعضای شورای شهر یکی از شهرهای شهرستان جلفا به همراهی شهردار و چند مسئول دیگر شهرداری مذکور، سفر سه روزه ای را به جزیره قشم تجربه کردند. به گزارش اعتدال پرس، بر اساس اطلاعات واصله از منابع موثق […]

بر اساس اطلاعات واصله از منابع موثق اعضای شورای شهر یکی از شهرهای  جلفا…

به گزارش اعتدال پرس، اعضای شورای شهر یکی از شهرهای شهرستان جلفا به همراهی شهردار و چند مسئول دیگر شهرداری مذکور، سفر سه روزه ای را به جزیره قشم تجربه کردند.

به گزارش اعتدال پرس، بر اساس اطلاعات واصله از منابع موثق اعضای شورای شهر یکی از شهرهای شهرستان جلفا به همراهی شهردار، مسئول امور مالی و مسئول کارپردازی شهرداری مذکور سفر سه روزهای را به جزیره قشم تجربه کردند .

هنوز از جزئیات سفر و ضرورت آن که در اولین ماه های شروع دوره چهارم شورای اسلامی شهر انجام گرفته و همچنین لزوم حضور کارپرداز و مسئول امور مالی در جریان این سفر اخباری منتشر نشده است!!

در حالی که شهرداری مذکور دارای مشکلات عدیده ای است هزینه کرد بیت المال در امور غیر ضروری آن هم در این برهه زمانی قابل تأمل است و مطالبه مردم از اعضای شورای اسلامی دوری از سفرهایی است، که هیچ فایده ای برای مردم ندارد!!

منبع : موج ارس جلفا

انتهای خبر