مصوبه دولت اصلاح شد: تعیین ضریب ریالی جدید و حداقل حقوق و مزایا/ ابلاغ افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان

در مصوبه جدید هیات وزیران ضریب حقوق کارمندان ۱۰۰۶ ریال و حداقل حقوق آنها در سال ۱۳۹۲، ۴۹۰ هزار تومان در ماه تعیین شده است. به گزارش ایسنا، دولت با اصلاح مصوبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۱ که بر اساس آن میزان افزایش حقوق ۲۰ درصد تعیین شده بود، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال جدید […]

در مصوبه جدید هیات وزیران ضریب حقوق کارمندان ۱۰۰۶ ریال و حداقل حقوق آنها در سال ۱۳۹۲، ۴۹۰ هزار تومان در ماه تعیین شده است.

به گزارش ایسنا، دولت با اصلاح مصوبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۱ که بر اساس آن میزان افزایش حقوق ۲۰ درصد تعیین شده بود، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال جدید را ۲۵ درصد تعیین کرد.

جزییات این مصوبه که با امضای ˈمحمدرضا رحیمیˈ معاون اول رئیس جمهوری، رو ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۲ ، به کلیه دستگاههای اجرایی کشور ، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات دولتی ابلاغ شده است به شرح زیر است:

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۱ فروردین ۱۳۹۱ به استناد ماده (۵۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تصویب کرد:

بندهای (۲) ،(۳)،(۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸) تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۷/ ت ۴۹۰۴۰ مورخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۱ به شرح زیر اصلاح می شود.

۲ ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال ۱۳۹۲ به میزان یک هزار و شش (۱۰۰۶) تعیین می‌شود.

۳ ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۹۲ به میزان یک هزار و شش ( ۱۰۰۶) ریال تعیین می‌شود.

۴ ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال ۱۳۹۲ به میزان یک هزار و شش (۱۰۰۶) ریال تعیین می‌شود.

۵ حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۲ به میزان ۲۵ درصد (۲۵%) نسبت به سال ۱۳۹۱ افزایش می‌یابد.

۶ حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر (شاغلان) موضوع تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده مذکور به استثنای مشمولان بند (۸) این تصویب‌نامه در سال ۱۳۹۲ به میزان چهار میلیون و ۹۰۰ هزار ریال ( ۴۹۰۰۰۰) و حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

۷ حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان چهارمیلیون و ۹۰۰ هزار ریال تعیین می‌شود.

۸ حداقل حقوق کارمندان مشمول بند (۳) این تصویب‌نامه در سال ۱۳۹۲ به میزان سه میلیون و۳۲۰ هزار ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

انتهای خبر