بازگشت اعتدال پرس

“اعتدال پرس” بعد از یک توقف موقت یک هفته ای، فعالبت عادی خود را از سر گرفت. سایت خبری – تحلیلی اعتدال پرس که به علت برخی مشکلات توام با یک گرفتاری غیرمنتظره، در طول هفته گذشته بروزرسانی نشده بود، ضمن پوزش و اعتذار از وضعیت بوجود آمده و با قدردانی از ابراز محبت و پیگیری […]

“اعتدال پرس” بعد از یک توقف موقت یک هفته ای، فعالبت عادی خود را از سر گرفت.

سایت خبری – تحلیلی اعتدال پرس که به علت برخی مشکلات توام با یک گرفتاری غیرمنتظره، در طول هفته گذشته بروزرسانی نشده بود، ضمن پوزش و اعتذار از وضعیت بوجود آمده و با قدردانی از ابراز محبت و پیگیری های مخاطبان محترم، از امروز دوباره به جمع همراهان پرشور خود بازگشت.

اعتدال پرس با رویکرد گسترش جریان آزاد و مستقل خبر رسانی و توسعه فضای نقد رسانه ای و همچنین ارتقای آگاهی عمومی در جامعه، کماکان معتقد است که دانستن حق مردم است و باید گفت آنچه را باید گفت تا بلکه بدین سان بشکند دائم خواب خفتگان را. 

ما همچنان منتظر همراهی گرم و شورآفرین شما هستیم.
jlj

محمدزاده علمداری – مدیر اعتدال پرس

 

 

“با تشکر و اعتذار مجدد”

انتهای خبر