دو انتصاب جدید در دفتر رییس جمهوری

با حکم رئیس دفتر رئیس جمهور اسماعیلی جایگیزین معزی در معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهوری شد. به گزارش اعتدال پرس به نقل از مهر، محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور روز سه شنبه در احکامی جداگانه علیرضا معزی را به عنوان دبیر شورای اطلاع رسانی دولت منصوب و پرویزاسماعیلی را نیز جایگزین معزی […]

با حکم رئیس دفتر رئیس جمهور اسماعیلی جایگیزین معزی در معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهوری شد.

به گزارش اعتدال پرس به نقل از مهر، محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور روز سه شنبه در احکامی جداگانه علیرضا معزی را به عنوان دبیر شورای اطلاع رسانی دولت منصوب و پرویزاسماعیلی را نیز جایگزین معزی در معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهوری کرد.

معزی پیش از این مسئولیت معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهوری را برعهده داشت. پرویز اسماعیلی نیز مدیرعامل خبرگزاری مهر ، مدیر مسئول روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز و مشاور وزیر کشور بود.

انتهای خبر