رویانیان بازداشت شد

به گزارش اعتدال پرس به نقل از عرش نیوز،شنیده شده که رویانیان (مدیرعامل سابق پرسپولیس و ریس ستاد سوخت در دولت احمدی نژاد)بازداشت شده است. شنیده ها از برخی منابع حاکی از این است که رویانیان(مدیرعامل سابق پرسپولیس و ریس ستاد سوخت در دولت احمدی نژاد)بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. منبع:سایت ایران prada mens shoes […]

به گزارش اعتدال پرس به نقل از عرش نیوز،شنیده شده که رویانیان (مدیرعامل سابق پرسپولیس و ریس ستاد سوخت در دولت احمدی نژاد)بازداشت شده است.

رویانیان بازداشت شد

شنیده ها از برخی منابع حاکی از این است که رویانیان(مدیرعامل سابق پرسپولیس و ریس ستاد سوخت در دولت احمدی نژاد)بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. 
منبع:سایت ایران

انتهای خبر