توصیه جالب همسر هاشمی به روحانی

عفت مرعشی خطاب به دولت می‌گوید: شما نیز مانند ما با لبخند از کنار هجمه‌ها و تندروی‌ها بگذرید. عفت مرعشی که همواره لبخندی بر لب دارد، درباره هجمه‌ها نسبت به آیت‌الله هاشمی و فرزندانشان می‌گوید: این مساله، مساله تازه‌ای نیست، ما فراوان دیدیم، البته به آنها خندیدیم و از کنارشان عبور کردیم. عفت مرعشی همچنین […]

عفت مرعشی خطاب به دولت می‌گوید: شما نیز مانند ما با لبخند از کنار هجمه‌ها و تندروی‌ها بگذرید.

عفت مرعشی که همواره لبخندی بر لب دارد، درباره هجمه‌ها نسبت به آیت‌الله هاشمی و فرزندانشان می‌گوید: این مساله، مساله تازه‌ای نیست، ما فراوان دیدیم، البته به آنها خندیدیم و از کنارشان عبور کردیم.

عفت مرعشی همچنین به دولت یازدهم پیشنهاد می‌کند که کار خود را آنطور که صلاح می‌داند و آنطور که باید باشد، انجام دهد و توجهی به هجمه‌ها نکند.

او همچنین خطاب به دولت می‌گوید: شما نیز مانند ما با لبخند از کنار هجمه‌ها و تندروی‌ها بگذرید.

/آرمان

انتهای خبر