خبر اعتدال پرس تایید شد: رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برکنار شد/ آشنایی با رئیس جدید دانشگاه

سرانجام پس از کش و قوس های چندهفته گذشته که به قهر و غیبت اکرمی رییس دانشگاه تربیت معلم شهیدمدنی آذربایجان پس از شنیدن خبر احتمال برکناری اش منجر شد، وزیر علوم حکم ریاست جدید دانشگاه را به نام دکتر ولی زاده زد. همانطورکه در خبرهای قبلی اعتدال پرس در خصوص برکناری قریب الوقوع دکتر میرجلیل […]

سرانجام پس از کش و قوس های چندهفته گذشته که به قهر و غیبت اکرمی رییس دانشگاه تربیت معلم شهیدمدنی آذربایجان پس از شنیدن خبر احتمال برکناری اش منجر شد، وزیر علوم حکم ریاست جدید دانشگاه را به نام دکتر ولی زاده زد.

همانطورکه در خبرهای قبلی اعتدال پرس در خصوص برکناری قریب الوقوع دکتر میرجلیل اکرمی از دانشگاه تربیت معلم شهید مدنی آذربایجان خبر داده شده بود، با حکم مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر حسن ولی زاده به عنوان سرپرست این دانشگاه منصوب گردید.

به گزار ش اعتدال پرس، حسن ولی زاده استاد تمام گروه شیمی دانشگاه سوابقی چون قائم مقام رئیس دانشگاه، معاون اداری و مالی و دبیر هیات رئیسه، عضو کمسیون دائمی هیات امنا، رئیس دانشکده علوم پایه، مدیر کل پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی هشترود را در کارنامه خود دارد.

همجنین چاپ بیش از ۶۰ مقاله علمی در مجلات معتبر بین المللی ISI و ارائه و چاپ دهها مقاله علمی در کنفرانسهای بین المللی و ملی و پژوهشگر برتر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در چندین سال و اجرای یازده طرح پژوهشی را از دیگر سوابق ایشان می توان عنوان کرد.

انتهای خبر