پوستر جنجالی اکبر عبدی در فیلم «خواب زده ها»

انتشار پوستر فیلم «خواب زده ها»ی فریدون جیرانی با بازی اکبر عبدی سر و صدا به پا کرد. به گزارش اعتدال پرس به نقل از «ریتم زندگی»، عبدی در این فیلم در نقش دو پیرزن ظاهر شده است و تصویر او در این دو نقش روی پوستر منتشر شده است. alviero martini outlet outlet prada burlap […]

انتشار پوستر فیلم «خواب زده ها»ی فریدون جیرانی با بازی اکبر عبدی سر و صدا به پا کرد.

به گزارش اعتدال پرس به نقل از «ریتم زندگی»، عبدی در این فیلم در نقش دو پیرزن ظاهر شده است و تصویر او در این دو نقش روی پوستر منتشر شده است.

انتهای خبر