استعفای علوی از ریاست سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز

تغییرات نجفی در بدنه مدیریتی شهرداری تبریز به سازمان فرهنگی و هنری نیز رسید و شنیده شد علوی رئیس این سازمان چندی پیش استعفای خود را تقدیم شهردار تبریز کرده است. به گزارش اعتدال پرس، رضا علوی رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز، ۳۰اردیبهشت ماه همزمان با جشنواره کتاب سال تبریز، استعفای خود را تقدیم […]

تغییرات نجفی در بدنه مدیریتی شهرداری تبریز به سازمان فرهنگی و هنری نیز رسید و شنیده شد علوی رئیس این سازمان چندی پیش استعفای خود را تقدیم شهردار تبریز کرده است.

به گزارش اعتدال پرس، رضا علوی رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز، ۳۰اردیبهشت ماه همزمان با جشنواره کتاب سال تبریز، استعفای خود را تقدیم شهردار تبریز کرد که فعلا مورد موافقت قرار نگرفته است.

براساس اطلاعات بدست آمده، اختلافات علوی با برخی اعضای شورای شهر و مسئولین کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تبریز، عامل این استعفا بوده است.

این گزارش حاکی است، در پیش بودن برگزاری برخی آئین ها و جشن ها از سوی شهرداری و نهایی نشدن گزینه برای مدیریت سازمان، مهمترین عامل عدم پذیرش فعلی استعفای رئیس سازمان فرهنگی و هنری از طرف شهردار تبریز شده است.

از سوی برخی اعضای شورای شهر چند گزینه برای تصدی کرسی ریاست سازمان پیشنهاد شده است و هنوز نظر نهایی شهردار اعلام نشده است.

انتهای خبر