منشور فرهنگی، هنری، اجتماعی و گردشگری ارس تصویب شد

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس گفت: پیروبرگزاری ششمین نشست معاونین و مدیران فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد در ارس، منشور یکساله فعالیت های فرهنگی، هنری، اجتماعی و گردشگری ارس تصویب شد  به گزارش اعتدال پرس ، بهرام سرمست بااعلام این خبر افزود: در گردهمایی مدیران و معاونین حوزه فرهنگی، اجتماعیو گردشگری […]

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس گفت: پیروبرگزاری ششمین نشست معاونین و مدیران فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد در ارس، منشور یکساله فعالیت های فرهنگی، هنری، اجتماعی و گردشگری ارس تصویب شد

 به گزارش اعتدال پرس ، بهرام سرمست بااعلام این خبر افزود: در گردهمایی مدیران و معاونین حوزه فرهنگی، اجتماعیو گردشگری مناطق آزاد در ارس که برای نخستین بار صورت گرفت طرح و برنامه تدوین شده برای سالجاری به تصویب دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزادرسید.

سرمست پتانسیل های گسترده منطقه آزاد ارس در حوزه های فرهنگی و گردشگری را مورد تاکید قرار داد و گفت: فرهنگ زیربنای توسعه جوامع پیشرفته امروزمحسوب می شود و دولت ها و نهادهای ذیربط با سرمایه گذاری های کلان در این زمینه توانسته اند از ذخایر ارزشمند فرهنگی، هنری، گردشگری و اجتماعی خودبه خوبی بهره مند شوند.

وی گفت: تبیین سیاست های جدید معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد، بررسی ایده های نوین برای ارتقاء جایگاه معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد در سازمان ها و تبادل تجربیات مناطق آزاد با الگوگیری از عملکرد ارس در زمینه جذب و ارایه خدمات گردشگری در ایام نوروز و یافتن راهکارهای سازنده برای ایجاد تعامل در بین مناطق آزاد از اهم تصمیم های اتخاذ شده در ششمین نشست مدیران ومعاونین در ارس بود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد ارس با اشاره به کسب رتبه نخست جذب گردشگر منطقه آزاد ارس در ایام نوروز در بین مناطق آزاد ایران گفت: اعضای شرکت کننده در این نشست طی حضور دو روزه از محدوده های منطقه  آزاد ارس بازدید کردند.

سرمست افزود: کارگروه های هم اندیشی برای بهره برمندی بیش از پیش ازظرفیت های گردشگری و فرهنگی منطقه آزاد ارس برگزار شد.

وی گفت: بزودی برنامه ریزی های صورت گرفته در منشور مصوب یکساله فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، هنری و گردشگری منطقه آزاد ارس اعلام خواهد شد.

انتهای خبر