ابقاء یک مدیر اعتدال گرا در دولت اعتدال/ مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان شرقی ابقاء شد

دولت اعتدال دکتر روحانی، یکی دیگر از مدیران غیرسیاسی و اعتدال گرای استان را ابقاء کرد. به گزارش اعتدال پرس، طی حکمی از سوی مهندس جانباز مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ، علی صمدنژاد به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان شرقی ابقا و منصوب شد. صمد […]

دولت اعتدال دکتر روحانی، یکی دیگر از مدیران غیرسیاسی و اعتدال گرای استان را ابقاء کرد.

به گزارش اعتدال پرس، طی حکمی از سوی مهندس جانباز مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ، علی صمدنژاد به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان شرقی ابقا و منصوب شد.

صمد نژاد از سال ۸۹ در این سمت منصوب بوده و  با حکم صادر شده اخیر، بمدت دو سال دیگر نیز بعنوان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آبفار آذربایجان شرقی ابقا شد.

پیش از این و از سوی دولت جدید، حکم ابقاء فرماندار اهر و مدیرکل صنعت و تجارت استان نیز از طرف مسئولان ذیربط صادر شده بود.

گزارش اعتدال پرس حاکی است به نظر می رسد ابقاء چند مدیر غیرسیاسی و تخصصی اعتدال گرای دیگر نیز محتمل بوده و در فرصت مقرر، احکام آنها صادر خواهد شد.

انتهای خبر