صدور حکم ابقاء مهندس عرب باغی در سمت مدیرعامل ارس

اکبر ترکان در بخشی از این حکم برتحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ریزی و مدیریت به منظور گسترش و تسهیل تولید، صادرات و سرمایه گذاری و استفاده از تجارب مناطق آزاد موفق دنیا تاکید کرده است.

image_pdfimage_print

عرب باغی

به گزارش اعتدال پرس(اعتدال آذربایجان) به نقل از روابط عمومی منطقه آزاد ارس، با تفویض اختیار رییس جمهور، طی حکمی از سوی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد، محسن خادم عرب باغی به مدت سه سال دیگر در سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد ارس ابقا شد.

مشاور و دبیر شورایعالی رئیس جمهور، در این حکم به تجارب ارزشمند محسن خادم عرب باغی اشاره و با استناد به ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، حکم وی را در این سمت سه سال دیگر تمدید کرد.

اکبر ترکان در بخشی از این حکم برتحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ریزی و مدیریت به منظور گسترش و تسهیل تولید، صادرات و سرمایه گذاری و استفاده از تجارب مناطق آزاد موفق دنیا تاکید کرده است.

ترکان همچنین انتقال فناوری های پیشرفته، حضور فعال در بازارهای منطقه ای و جهانی و ارتقاء سطح اشغال و مشارکت جامعه محلی در برنامه های توسعه و پیشرفت منطقه را به عنوان مهم ترین وظایف مدیرعامل منطقه آزاد ارس مورد توجه قرار داده است.

گفتنی است، محسن خادم عرب باغی در ۱۷ مهرماه سال ۱۳۹۲ به مدت سه سال به این سمت منصوب شده بود.

اعتدال پرس پیش از این طی یادداشتی( این خبر ) با تاکید بر تبعات سنگین و مختلف تغییرات پی در پی در مدیریت ارس و یادآوری اصول مسلم علم مدیرت، متذکر شده بود، ثبات مدیریتی در منطقه آزاد ارس(با در نظر گرفتن پیشینه مدیریتی و اهمیت سازمانی آن و فارغ از هر نام و عنوانی) از الزامات اولیه رشد و توسعه مطلوب آن می باشد.

 

مطالب قبلی مرتبط با این خبر در اعتدال پرس :

 

انتهای خبر