واکنش خدادادی به دریافتی برخی مدیران وزارت بهداشت

دریافتی برخی پزشکان مسئول،بسیار فراتر از ارقامی است که رسانه ای شد/ انتشار و شفاف سازی ها تا حل این معضل باید ادامه یابد

به نظر من تا حل و فصل این معضل از جامعه، افشاگری ها و شفاف سازی ها باید ادامه یابد؛ مردمی که به صد هزار تومان خود محتاجند باید بدانند که چه کسانی دریافتی های ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیونی دارند.

دریافتی برخی پزشکان مسئول، بسیار فراتر از ارقامی است که رسانه ای شدند/ انتشار و شفاف سازی ها تا حل و فصل این معضل باید ادامه یابد
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: کمیسیون اجتماعی با تصمیم و برنامه ی تعبیه شده در راستای حل و فصل این معضل گام برداشت اما طبق نظر هیئت رئیسه، پرونده به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع داده شد.

به گزارش اعتدال آذربایجان(اعتدال پرس)، سلمان خدادادی نماینده ی مردم ملکان و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در واکنش به میزان درآمد برخی پزشکان مسئول و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز(اینجا) به خبرنگار زیتون گفت: دریافتی تعداد معدودی از پزشکان مسئول و مدیران وزارت بهداشت بسیار فراتر از ارقامی است که رسانه ای شدند.

وی با بیان اینکه طبق قانون پیشگیری از جرم و آئین نامه ی داخلی مجلس، کمیسیون اجتماعی مسئول رسیدگی به دریافتی های غیر متعارف شناخته می شود افزود: متاسفانه یا خوشبختانه طبق نظر هیئت رئیسه و رئیس مجلس، این مسئله از کمیسیون اجتماعی به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع داده شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی اظهار داشت: گزارشاتی که هفته ی گذشته توسط کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات کشوری ارائه گشت، به دریافتی پزشکان و مدیران وزارت بهداشت به طور کامل پرداخت نکرد و این مسئله تاحدودی مغفول واقع شد.

خدادادی بیان کرد: طبق اطلاعات بدست رسیده، دریافتی تعداد معدودی از مدیران وزارت بهداشت و پزشکان بسیار بیشتر از فیش هایی بود که در معرض افکار عمومی قرار گرفتند و هیچ یک از دانشگاههای علوم پزشکی کشور از این امر مستثنی نیستند؛ این موضوع از ذره بین بررسی مجلس دور مانده است.

وی با اشاره به علل و عوامل میزان دریافتی پزشکان و برخی مدیران وزارت بهداشت افزود: نظام دریافتی پزشکان و حتی برخی دستگاههای دیگر معیوب است اما در حال حاضر برخی پزشکان در ذیل سیستم معیوب، به دلیل علم و موقعیتی که در اختیار دارند از درآمد هنگفتی برخوردار هستند.

خدادادی گفت: طبق ملاحظات امنیتی شاید ممانعت از دریافتی های برخی افراد، مشکلات امنیتی بوجود آورده و برخی کشورهای دشمن، از این فرصت سواستفاده کنند.

وی افزود: البته در کشورهای توسعه یافته نظام معیوب پرداختیِ اینچنینی وجود نداشته و با انتقال افرادِ دارای علم به آن کشورها وضعیت خارق العاده ای برای آنها بوجود نمی آید.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به عزم کمیسیون اجتماعی در ارائه ی طرحی جامع برای ریشه کن کردن دریافتی های نجومی ابراز کرد: کمیسیون اجتماعی با تصمیم و برنامه ی تعبیه شده در راستای حل و فصل این معضل گام برداشت اما طبق نظر هیئت رئیسه، پرونده به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع داده شد.

وی تاکید کرد: به نظر من تا حل و فصل این معضل از جامعه، افشاگری ها و شفاف سازی ها باید ادامه یابد؛ مردمی که به صد هزار تومان خود محتاجند باید بدانند که چه کسانی دریافتی های ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیونی دارند.

خدادادی در پایان گفت: کسانی که علمی در اختیار دارند باید در راستای خدمت به مردم بکارگیری کنند نه اینکه چشم بر هر رقم دریافتی پوشانده و آن را بر دیده ی منت بگذارند.

انتهای خبر